Å leve med atopisk dermatitt

Mattias Henning | Jun 2020 | Dermatologi |

Mattias Henning
stipendiat,
Dermatologisk Afdeling,
Universitetssygehus Sjælland, Roskilde

Kristina Ibler
avdelingslege, ph.d.,
Dermatologisk Afdeling,
Universitetssygehus Sjælland, Roskilde

Atopisk dermatitt er en hyppig og kronisk hudlidelse som kan føre til nedsatt livskvalitet hos barn og voksne. Alvorlig atopisk dermatitt og tidlig debut øker risikoen for å utvikle komorbiditeter i form av allergisk astma, allergisk rhinitt og matallergi. Atopisk dermatitis (AD) er en kronisk og inflammatorisk hudsykdom med et fluktuerende forløp.1-3 Tilstanden er karakterisert ved tørr hud og kløe. I akutt fase ses typisk rødme, hevelse og vesikler. I kronisk fase ses lichenisering og eventuelt fissurer.1-3 Hudlesjonenes lokalisering er aldersavhengig.3 Spedbarn affiseres ofte på kinn, trunkus og ekstremitetenes ekstensorsider, mens yngre barn oftere rammes i albuer, knehaser og på ankler.3 Hos voksne er eksemet lokalisert på hender, trunkus og periorbitalt.3 Prevalensen for barn og voksne er henholdsvis 25 % og 10 %.3 Majoriteten debuterer før seksårsalderen, men de fleste har et mildt forløp.1,3 Alvorlig AD kan påvirke livskvaliteten negativt på grunn av kløe og søvnvansker, som kan føre til økt skolefravær og færre sosiale interaksjoner og fritidsaktiviteter.3 Hos voksne med AD er sykefraværet økt med 6 %.3 De hyppigste komorbiditetene er allergisk astma og allergisk rhinitt, og hos små barn kan matallergi forekomme, noe som vanligvis forsvinner med alderen.2,3 I tillegg ser man hyppigere hudinfeksjoner og diverse non-dermatologiske sykdommer, som ADHD og depresjon.2,3 Patogenesen bygger på et samspill mellom en defekt epidermal hudbarriere, økt inflammatorisk respons og bakteriell hudkolonisering.3 Behandlingen kan skje topikalt, systemisk og med lysbehandling.3 Risikofaktorer Familiær disposisjon er den største risikofaktoren for sykdomsutvikling,3 og den mest velbeskrevne genetiske disposisjonen er mutasjon i filaggrin-proteinet i stratum corneum, som forekommer hos ca. 20 % av alle med AD og bidrar til defekt hudbarriere.3 Utover dette ses økt forekomst av AD blant barn i bymiljøer, samt i små familier med høy sosioøkonomisk status og utdannelsesnivå.3,4 Symptomene forverres ofte ved tørt og kaldt klima.3,4 • Alkohol og tobakk Aktiv og passiv røyking er assosiert med AD hos barn og voksne.5 Det...