ASH 2019: Venetoclax i kombinasjon med obinutuzumab som førstelinjebehandling av KLL – kostnadseffektivt i amerikansk studie

Best Practice Nordic | Des 2019 | ASH 2019 | Onkologi /hematologi |

Den amerikanske legemiddelmyndigheten, FDA, godkjente i mai 2019 venetoclax i kombinasjon med obinutuzumab som en høyeffektiv, kjemofri behandling med fast dosering over 12 måneder for pasienter med kronisk lymfatisk leukemi. I denne MEDtalken presenterer Matthew S. Davids, fra Dana-Farber Cancer Institute, Boston, resultatene fra en helseøkonomisk vurdering av kombinasjonsbehandlinger i et amerikansk perspektiv.