Autoimmunitet – et mulig fotavtrykk på COVID-19?

Henrik Nielsen | Jun 2020 | COVID-19 | Dermatologi | Revmatologi |

Henrik Nielsen
ledende revmatolog, dr.med.,
spesiallege i revmatologi og indremedisin

Coronavirus-sykdommen (COVID-19), som er den alminnelige betegnelsen for akutt respiratorisk syndrom SARS-CoV-2 (ARDS), er et nytt betacoronavirus som er isolert ved lungeskylling av de som er rammet av sykdommen. Sykdommen har spredt seg over hele verden fra episenteret i Wuhan i Kina (Huanan Seafood Market).   En sammenliknende undersøkelse av virusets utbredelse i Wuhan og utenfor Wuhan (Guangzhou-provinsen), viser at viruset gjennomgår endringer i patologi og epidemiologi. I Wuhan endte 23 % av innlagte pasienter på intensivavdeling, mens det bare var 5 % av de innlagte utenfor Wuhan (i Guangzhou-provinsen) som endte på intensivavdeling. I forhold til mortaliteten var dette tallet 11 % versus 0 %.   Blant pasientene i Guangzhou-gruppen var symptomer som diaré og oppkast mer hyppige. Denne pasientgruppen var også yngre enn i selve Wuhan. Undersøkelser viste også at fekal SARS-CoV-2 RNA forble COVID-19-positiv, selv om poding av nesehule var COVID-19-negativ hos noen pasienter, hvilket åpner for at transmisjonsperioden forlenges hos enkelte pasienter.    Man kan dermed spørre seg om poding av svelget er tilstrekkelig – spesielt når det gjelder dialogen som dreier seg om reaktivering – eller om det bare er snakk om oversette områder, hvor virus forekommer lokalt i tarmen og så videre. Dette er en viktig erkjennelse når behandling taes opp, spesielt ved bruk av immundempende eller immunstimulerende midler i behandling av andre sykdomstilstander.  Et åpent spørsmål kunne derfor være: Forblir viruset i kroppen, som vi ser ved herpes simplex, for så å reaktiveres ved forskjellige stimuli? Dette kan vi ikke besvare i dag.  Overvekt, røyking og stigende alder oppregulerer forekomsten av angiotensin-converting enzym (ACE2) – reseptorenes bindingssteder i lunge-, nyre- og hjertevev – og den øker med alder. Dette kan være en av flere grunner til at disse gruppene har en økt risiko for fatalt utfall ved COVID-19.    Viruset har høy bindingsaffinitet for reseptorsystemet – og dermed...