Barn og voksne med psoriasis lider på ulike måter

Flora Balieva | Mar 2019 | Dermatologi |

Flora Balieva
overlege, ph.d.-kandidat,
Hudavdelingen,
Stavanger Universitetssykehus

Psoriasis har høy forekomst, spesielt i de nordiske landene, og er hyppig både hos voksne og barn. I aldersgruppen 11-18 år er insidensen 52,2-53,1 per 100 000 menneskeår.1 Dessuten vil 31,5 % av psoriasispasienter få sykdommen før de fyller 16 år.2 Det er altså mange unge som lever med psoriasis. Det er utført en rekke studier om psoriasis, og det er utarbeidet diverse skjema for å måle forskjellige forhold hos pasienter med denne sykdommen. Vi har mulighet til å måle den kliniske alvorlighetsgraden, men også hvordan sykdommen påvirker andre forhold, blant annet livskvalitet. Instrumenter som PASI (Psoriasis Area Severity Index) og DLQI (Dermatology Life Quality Index) er mye brukt i dermatologenes kliniske hverdag og i studier. Disse instrumentene er enkle å anvende, tar kort tid og har vist seg pålitelige over tid. Det er også enkelt for dermatologer å orientere seg om skjemaenes skår og betydningen av resultatene. Ungdommer med psoriasis har andre vansker enn voksne med psoriasis Instrumenter som vurderer livskvaliteten er imidlertid ikke spesielt utarbeidet for å måle særskilte problemer hos ungdom. Både dermatologiske og psoriasisspesifikke instrumenter er laget for bruk hos voksne. Riktignok eksisterer det instrumenter som er blitt modifisert for å kunne brukes av yngre pasienter, hvor skjemaene er i form av tegninger og har forenklet tekst. Eksempler er CDLQI (Children’s Dermatology Life Quality Index)3 og T-QoL (Teenagers’ Quality of Life).4 Allikevel er disse ikke utarbeidet spesifikt for å evaluere de særlige problemene unge med psoriasis kan oppleve, og per i dag finnes ingen slike spesifikke instrumenter. Dermatologer er vant til å spørre om – og fokusere på – problemområder de kjenner til fra sin erfaring med voksne, men kan overse enkelte av de spesifikke vansker som ungdommer med psoriasis sliter med. Å få psoriasis tidlig i livet vil påvirke vennskaps- og kjærlighetsforhold. De sosiale ferdigheter...