ESMO20 update om lungecancer

I denne MEDtalk præsenterer Bjørn Henning Grønberg, Professor, Overlege, de resultater han fandt mest interessante ved årets ESMO.

Julie Brahmer, KEYNOTE-024: Pembrolizumab double the 5-year OS rate for patients with metastatic, PD-L1-positive lung cancer vs chemotherapy.

Over 400 biomarkører er blevet undersøgt i PIONeeR-studiet for prædiktiv værdi i avanceret NSCLC behandlet med PD-1/L1-inhibitorer. De præliminære data, der blev vist på ESMO, er således et vigtigt skridt mod at forstå resistens mod PD-L1-checkpoint inhibitorer. Se mere LBA53 - Precision Immuno-Oncology for advanced Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) patients (pts) treated with PD1/L1 immune checkpoint inhibitors (ICIs): a first analysis of the PIONeeR Study Hør Roy Herbst perspektivere på de 3 late breaking abstracts Seneste nyt fra ESMO 2020 [latest category="ESMO-2020" num="3]

Resultaterne fra ADAURA-studiet, der undersøger osimertinib – en EGFR-mutation tyrosinkinasehæmmer –  som adjuverende behandling af ikke-småcellet lungecancer efter radikal operation, blev tidligere i år præsenteret på ASCO. Patienternes prognose efter operation er dårlig, trods fri margen og behandling med adjuverende kemoterapi, når der er indikation for dette. Der ses hyppigt metastasering til CNS, og for denne gruppe af patienter er prognosen særlig dårlig. I dette fase III studie blev 682 patienter med operabelt stadie IB–IIIA NSCLC med EGFR-mutationer i ex19 eller L858R randomiseret til adjuverende osimertinib  (n=339) eller placebo (n=343) i op til tre år. Patienterne fik desuden adjuverende kemoterapi hvis indiceret. På ASCO viste studiet en 80% risikoreduktion for tilbagefald eller død for osimertinib over for placebo. På ESMO præsenterede Masahiro Tsuboi fra Japan specifikke data på behandling af patienter med hjernemetastaser. Også her var behandlingen meget lovende med en klinisk meningsfuld reduktion i risikoen for CNS-metasatser eller død på 82%…

Johann de Bono presented the first results from the phase III study IPATential150 at this year’s ESMO Virtual Congress 2020. In IPATential150 ipatasertib is given in combination with abiraterone to patients with asymptomatic or mildly symptomatic metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) who had not previously been treated for mCRPC. 40-50% of mCRPC patients have loss of PTEN, which leads to overactivation of the PI3K/AKT signaling pathway. Patients have a poor prognosis and it is also associated with an inferior effect of androgen receptor blockade. Co-primary endpoints are radiologically progression-free survival (rPFS) with the group with PTEN loss detected histologically and for the ITT group. The study showed a significant improvement of two months progression-free survival in the group with loss of PTEN, but not in the ITT population. It is too early to assess the overall survival in the study as data are not mature. In the iparsertib and abiraterone…

To studier med CDK 4/6-hæmmere i kombination med standard hormonbehandling til patienter med ER+, HER2- brystkræftpatienter i det tidlige stadie blev præsenteret på ESMO Virtuel 2020. Patienterne havde i begge studier høj risiko for spredning, men kun et af studierne viste signifikant bedre overlevelse end kontrolarmen. Det positive fase III studie MonarchE med Abemacitib blev lørdag præsenteret på Presidential symposium II af Stephen Johnston, MA og Ph.d. ved Royal Mardsen Hospital i London, og blev efterfølgende diskuteret af George Sledge, MD og professor ved Stanford University. CDK 4/6-hæmmeren abemacitib viste en 25% reduktion i udvikling af metastaser i de første to år sammenlignet med hormonbehandling alene og har potentialet til at ændre praksis. I dag får omkring 20% af patienter spredning inden for de første ti år trods behandling med aromatasehæmmere. PALLAS er et fase III studie med tilsvarende design men med CDK 4/6-hæmmeren palbociclib. Dette studie viste ingen effekt…

ESMO20 Virtual Congress

Tweets by ESMO