Biomarkører i psykoterapiforskning

Biomarkører som allerede ved innleggelse kan bidra til å predikere pasienters prognose i tiden etter behandling, har implikasjoner for reduseringen av de høye tilbakefallsratene knyttet til depresjon.

#Siste magasin