Opioide analgetika er en fellesbetegnelse på stoffer med morfinlignende virkning, som enten er naturlige opiater dannet fra opium (som morfin og kodein) eller fremstilt syntetisk. Felles for alle opioider er at de binder seg til opioidreseptorer i det sentrale og perifere nervesystemet og i tarmkanalen. Opioider er verdifulle og nødvendige legemidler i håndtering av akutt smerte, postoperative smerter, smerter relatert til kreft og smertebehandling ved livets slutt. Tradisjonelt deles opioider inn i to kategorier – sterke eller svake.   Bruk av opioider for kronisk ikke-kreftrelatert smerte kan virke hensiktsmessig på kort sikt, men kan ofte ha betydelige negative konsekvenser for både individet og samfunnet på lang sikt. I tillegg mangler det et robust kunnskapsgrunnlag som viser at langvarig opioidbehandling av kronisk smerte har god effekt. Negative konsekvenser knyttet til langvarig bruk er alvorlige bivirkninger, som blant annet risiko for overdose og avhengighetsutvikling. Samtidig bruk av andre psykoaktive legemidler, som benzodiazepiner,…

Tilgjengelighet av genomiske data

Den økte tilgjengeligheten av genetiske opplysninger kan påvirke relasjonene mellom en rekke parter, inkludert helsepersonell, individer, familier, forskningsdeltakere, forskere og industrien. Løpende adressering av utfordringene med adekvate og robuste tiltak som sikrer alle parters interesser, er nødvendig.

#Siste magasin