Update: Cutaneous manifestations in COVID-19

Up to 20% of COVID-19 cases have shown skin manifestations. Therefore, in trying to detect and manage the disease earlier and more effectively, it is important to understand how COVID-19 can appear on the skin.

Coronavirus-sykdommen (COVID-19), som er den alminnelige betegnelsen for akutt respiratorisk syndrom SARS-CoV-2 (ARDS), er et nytt betacoronavirus som er isolert ved lungeskylling av de som er rammet av sykdommen. Sykdommen har spredt seg over hele verden fra episenteret i Wuhan i Kina (Huanan Seafood Market).   En sammenliknende undersøkelse av virusets utbredelse i Wuhan og utenfor Wuhan (Guangzhou-provinsen), viser at viruset gjennomgår endringer i patologi og epidemiologi. I Wuhan endte 23 % av innlagte pasienter på intensivavdeling, mens det bare var 5 % av de innlagte utenfor Wuhan (i Guangzhou-provinsen) som endte på intensivavdeling. I forhold til mortaliteten var dette tallet 11 % versus 0 %.   Blant pasientene i Guangzhou-gruppen var symptomer som diaré og oppkast mer hyppige. Denne pasientgruppen var også yngre enn i selve Wuhan. Undersøkelser viste også at fekal SARS-CoV-2 RNA forble COVID-19-positiv, selv om poding av nesehule var COVID-19-negativ hos noen pasienter, hvilket åpner for at transmisjonsperioden…

Patients with multiple myeloma (MM) could be in an increased risk of a more severe COVID-19 infection and of more severe associated complications.

MD and professor at Institute for Clinical Medicine, Aarhus University Denmark, Eskild Petersen gives an overview and share his thoughts about the pandemic.

Read about the susceptibility and severity of COVID-19 described from the human genome, managent of ADHD during the pandemic and gastrointestinal involvement in patients with COVID-19. 

Current considerations regarding options for management of women with gynecologic cancers in the time of the COVID-19 pandemic. 

Tweets by WHO

Tweets by Helsedirektoratet