Update: Cutaneous manifestations in COVID-19

Up to 20% of COVID-19 cases have shown skin manifestations. Therefore, in trying to detect and manage the disease earlier and more effectively, it is important to understand how COVID-19 can appear on the skin.

Psoriasis er en sykdom preget av hudsymptomer og fysiske og psykologiske følgesykdommer. Helsekompetanse er personers evne til å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for å kunne treffe kunnskapsbaserte beslutninger relatert til egen helse. Aleksitymi er redusert evne til å gjenkjenne og beskrive følelser. Studieresultatene viser at høyere aleksitymiskår er assosiert med lavere helsekompetanse. Fremtidige studier bør gi spesiell oppmerksomhet til pasienter med psoriasis, aleksitymi og helsekompetanse-begrensninger når de diskuterer behandlingsalternativer.

Der er ikke tydelig sammenheng mellom prenatal eksponering for ftalater og utvikling av atopiske sykdommer i femårsalderen. Det virker imidlertid som at det er redusert risiko for eksem ved eksponering for den ene av ftalatmetabolittene. For høysnue er det litt annerledes, da vi for første gang har påvist tendens til økt risiko hos femåringer hvis de har vært utsatt for økt prenatal ftalateksponering. Undersøkelser av barnene igjen i ni-tiårsalderen er imidlertid nødvendige for å få en sikrere allergi- og astmadiagnostikk.

Atopisk dermatitt er en hyppig og kronisk hudlidelse som kan føre til nedsatt livskvalitet hos barn og voksne. Alvorlig atopisk dermatitt og tidlig debut øker risikoen for å utvikle komorbiditeter i form av allergisk astma, allergisk rhinitt og matallergi.

Coronavirus-sykdommen (COVID-19), som er den alminnelige betegnelsen for akutt respiratorisk syndrom SARS-CoV-2 (ARDS), er et nytt betacoronavirus som er isolert ved lungeskylling av de som er rammet av sykdommen. Sykdommen har spredt seg over hele verden fra episenteret i Wuhan i Kina (Huanan Seafood Market).   En sammenliknende undersøkelse av virusets utbredelse i Wuhan og utenfor Wuhan (Guangzhou-provinsen), viser at viruset gjennomgår endringer i patologi og epidemiologi. I Wuhan endte 23 % av innlagte pasienter på intensivavdeling, mens det bare var 5 % av de innlagte utenfor Wuhan (i Guangzhou-provinsen) som endte på intensivavdeling. I forhold til mortaliteten var dette tallet 11 % versus 0 %.   Blant pasientene i Guangzhou-gruppen var symptomer som diaré og oppkast mer hyppige. Denne pasientgruppen var også yngre enn i selve Wuhan. Undersøkelser viste også at fekal SARS-CoV-2 RNA forble COVID-19-positiv, selv om poding av nesehule var COVID-19-negativ hos noen pasienter, hvilket åpner for at transmisjonsperioden…

Many general practitioners and dermatologists have reported an increased incidence of severe hand eczema during the COVID-19 pandemic.

#Siste magasin

Dermatologi

Nr. 2 • juni 2020
Årgang 11
  • Atopisk dermatitt
  • Psoriasis
  • Ftalater

Updates on COVID-19

#

Dermatologi

Cato Mørk,

Cato Mørk,
professor, dr.med.

Kåre Steinar Tveit,

Kåre Steinar Tveit,
seksjonsoverlege

Nils-Jørgen Mørk,

Nils-Jørgen Mørk,
seksjonsoverlege