Redusert nyrefunksjon og hjertesvikt rammer personer med diabetes oftere enn mange har vært klar over. Funksjonssvikt i disse organene opptrer ofte samtidig i et kardiorenalt syndrom med patofysiologiske fellestrekk. Tidlig diagnostikk og spesifikk behandling kan bedre prognosen.

Diabetesbehandling handler i stor grad om å forebygge mot komplikasjoner. Karskade i mange vev på grunn av forhøyet glukose viser seg ganske tidlig ved økt utskillelse av albumin i urinen (albuminuri), som derfor også er en risikomarkør. Personer med albuminuri har således økt risiko for hjerte- og karsykdom, nyresykdom og andre komplikasjoner knyttet til diabetes. Behandling er viktig for å unngå organskader, og SGLT2-hemmere har vist seg å ha nyrebeskyttende effekt. GLP-1-reseptor-agonister later også til å gagne diabetisk nefropati. Begge behandlinger anbefales ved diabetisk nyresykdom i amerikanske/europeiske diabetes-guidelines fra 2020.

Personer med diabetes type 1 rammes oftere av hjertesvikt enn mange har vært klar over. De har en høyere risiko for å utvikle hjertesvikt enn den generelle befolkningen og er ofte yngre når de får hjertesviktdiagnosen. Når vi vet at hjertesvikt er en alvorlig tilstand med dårlig prognose, er det viktig med tidlig diagnostikk og spesifikk behandling som kan bedre prognosen.

Pasienter med diabetes type 2 har økt risiko for hjertesvikt og kombinasjonen av tilstandene er forbundet med økt dødelighet. Fremskritt i forskning på nye antidiabetika har ført til økt oppmerksomhet på risikovurdering for hjertesvikt ved diabetes type 2, da behandlingen i større grad kan skreddersys risikoprofilen.

Diabetes er assosiert med en rekke komplikasjoner. Menn med diabetes kan ha økt risiko for kroniske korsryggsmerter, og resultatene indikerer at disse kan være en kandidat for assosierte lidelser.

Kjenner du forskjellen på GLP-1 og SGLT-2?

Kan du skylle mellom de to grupper av legemiddler, som er lik i noen av farmakologiske virkninger men som også er forskjellige?

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon

Updates on COVID-19

Faglig Test

Faglig test

Vi anbefaler

Vi anbefaler

Skal NOAC-pasienter bridges ved operasjon?

Speaker: Jess Lambrechtsen

Spilletid: 5:40

Blødninger under AK-behandling

Speaker: Jess Lambrechtsen

Spilletid: 10:05

Praktisk håndtering av AK-behandling

Speaker: Jess Lambrechtsen

Spilletid: 13:05

#

Diabetes / Hjerte-Kar

Kåre Inge Birkeland,

Kåre Inge Birkeland,
professor, overlege i indremedisin

Lars Gullestad,

Lars Gullestad,
professor, overlege

Tor Ole Klemsdal,

Tor Ole Klemsdal,
avdelingsoverlege,
M.D., ph.d.

Trond Geir Jenssen,

Trond Geir Jenssen,
professor, overlege, dr.med.