Diabetes er assosiert med en rekke komplikasjoner. Menn med diabetes kan ha økt risiko for kroniske korsryggsmerter, og resultatene indikerer at disse kan være en kandidat for assosierte lidelser.

Kjenner du forskjellen på GLP-1 og SGLT-2?

Kan du skylle mellom de to grupper av legemiddler, som er lik i noen av farmakologiske virkninger men som også er forskjellige?

Kondisjon har sammenheng med både forekomst og utvikling av depresjon, men funnene fra HUNT gir ikke støtte til teorien om at kondisjon har sammenheng med forekomst eller utvikling av angst.

Perifer arteriell sykdom er bevis på universell aterosklerotisk sykdom i både hjerte, hjerne og bein, og behandles først og fremst med livsstilsendringer, forebygging av blodpropp og senking av kolesterolnivået.

Småkarsygdom i cerebrum

En fjerdedel af alle iskæmiske strokes skyldes småkarssygdom - en sygdom, som ikke er helt velbeskrevet. Patienter med småkarssygdom bør derfor få intensiv, komplikationsforebyggende behandling.

Overfokus på arterosklerotisk sykdom i hjerte og hode gjør at pasientermed perifer arteriesykdom i beina (PAD) ikke får behandlingen de behøver. Overlæge ErneyMattsson vil ha fastlegene på banen.

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon

Updates on COVID-19

Faglig Test

Faglig test

Vi anbefaler

Vi anbefaler

Skal NOAC-pasienter bridges ved operasjon?

Speaker: Jess Lambrechtsen

Spilletid: 5:40

Blødninger under AK-behandling

Speaker: Jess Lambrechtsen

Spilletid: 10:05

Praktisk håndtering av AK-behandling

Speaker: Jess Lambrechtsen

Spilletid: 13:05

#

Diabetes / Hjerte-Kar

Kåre Inge Birkeland,

Kåre Inge Birkeland,
professor, overlege i indremedisin

Lars Gullestad,

Lars Gullestad,
professor, overlege

Tor Ole Klemsdal,

Tor Ole Klemsdal,
avdelingsoverlege,
M.D., ph.d.

Trond Geir Jenssen,

Trond Geir Jenssen,
professor, overlege, dr.med.