I 2016 gjennomgikk mer enn 100 000 pasienter med diabetes bariatrisk kirurgi, i hovedsak Roux-en-Y gastrisk bypass (RYGB) og sleeve-gastrektomi. 

I diabetesgruppen var kroppslig smerte assosiert med livskvalitet, depressive symptomer, fatigue og glykemisk kontroll.

Formålet med denne studien var å identifisere subtyper av insomni og deres demografiske og kliniske korrelater. Resultater viser at det er ulikheter i hvilken grad subtypene av insomni påvirker dagliglivet og at det derfor er behov for ulik tilnærming til disse i klinisk praksis. 

Resultater fra norsk registerstudie fremhever viktigheten av influensavaksinasjon hos personer med diabetes type 2, spesielt under influensapandemier.

Nedgang i antall uønskede svangerskap i Norge

I Norge har antallet uønskede svangerskap sunket betydelig de siste årene. Det kan se ut til at tiltakene norske helsemyndigheter har gjort har vært vellykkede. Satsning på tilgang til gratis prevensjon blant yngre kvinner og oppfordring til bruk av langtidsvirkende, reversibel prevensjon (LARC) kan ha vært viktig. I 2019 var abortraten for kvinner mellom 15 og 49 år for første gang lavere enn 10 per 1 000 kvinner (9,7 per 1 000, 11 726 aborter).1 Til sammenligning var abortraten i 2009 14,0 per 1 000 kvinner (15 790 aborter).2 Det siste tiåret har nedgangen vært størst hos de yngste kvinnene. Fra 2009-2019 falt abortraten blant 20-24-åringene fra hele 30,4 til 14,9 per 1 000 kvinner. I 2019 var derfor abortraten blant både 25-29-åringene og 30-34-åringene høyere enn for 20-24-åringene, som lenge var den aldersgruppen som toppet abortstatistikken, se figur 1.3 Det er ikke bare aborttallene som synker. I 2019 var fruktbarhetstallet i Norge…

Barn med autismespekterforstyrrelser har sosiale og kommunikative problemer så vel som gjentakende atferd. Søvnproblemer er også vanlige, og for å forbedre barnets daglige funksjonsnivå, atferd og familiens trivsel generelt, må man i behandlingen også fokusere på søvn- og søvnvansker.  Autismespekterforstyrrelser (ASF) er preget av kvalitativ forstyrring i sosial interaksjon, og kommunikasjon samt repeterende og stereotyp atferd og forekommer ifølge WHO på verdensplan med en hyppighet hos ca. ett av 160 barn (0,6%), mens det antas at forekomsten i Danmark er ca. 1%. ASF ledsages ofte av andre psykiatriske diagnoser som OCD, angst, ADHD og atferdsforstyrrelser.  Søvnforstyrrelser ses også svært ofte i forhold til psykiatriske problemstillinger, og ofte mer kroniske i forhold til nevropsykiatriske diagnoser som ADHD, atferdsforstyrrelser og ASF.1  Søvnforstyrrelser er klassifisert i henhold til International Classification of Sleep Disorders (ICSD-3),2 og de kan overordnet deles inn i:  • Insomni, som dekker over søvnløshet, innsovningsvansker, mange oppvåkninger og kort søvn. Forsinket søvnfasesyndrom…

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon

Prevensjonsveiledningen

Faglig Test

Faglig test

Vi anbefaler

Vi anbefaler

Praktisk håndtering av AK-behandling

Speaker: Jess Lambrechtsen

Spilletid: 13:05