Den italienske forskeren Ferruccio Ritossa observerte tidlig på 1960-tallet under studier av bananfluer den såkalte «heat shock response», en cellulær beskyttelsesrespons som er kjennetegnet ved produksjon av såkalte heat shock-proteiner (HSP). Senere er den samme responsen beskrevet for humane celler, og HSP er proteiner som har cellebeskyttende funksjoner, og kan innvirke på inflammasjon, cellevekst, reparasjon og apoptose. HSP90α kan desuden fungere som biomarkør for Crohns sykdom. Heat shock-proteiner ble første gang påvist av den italienske forskeren Ferruccio Ritossa tidlig på 1960-tallet under studier av bananfluer (Drosophila melanogaster). Når spyttkjertelceller fra dette insektet ble utsatt for uvanlig høye temperaturer, observerte han for første gang den såkalte «heat shock response». Denne cellulære beskyttelsesresponsen er kjennetegnet ved en kraftig økt transkripsjonsaktivitet, med etterfølgende produksjon av såkalte heat shock-proteiner (HSP). Ritossa publiserte det første arbeidet i 1962.1 Senere er den samme responsen beskrevet for humane celler.2 HSP er en familie av proteiner som i høy…

Ulcerøs kolitt er en sykdom av ukjent etiologi. 10-20 % av forekomsten kan forklares med genetikk. Differensielt uttrykk av følsomhetsgener ved inflammatorisk tarmsykdom utløser feilregulering av immunsystemet. Prøver fra pasienter med ny-diagnostisert ulcerøs kolitt fører til nye oppdagelser.

Immunresponsen ved cøliaki og andre autoimmune sykdommer har mange likhetstrekk. Gluten driver immunresponsen ved cøliaki, men man vet ikke hva som driver andre autoimmune sykdommer.

Nyere studier tyder på at multimodal behandling med kirurgi og intensiv kjemoterapi kan forbedre prognosen ved kreft i bukspyttkjertelen dramatisk. Slik multimodal behandling krever en tverrfaglig tilnærming, men det synes å foreligge stor variasjon i vurderingene ved sammenlignbare nordeuropeiske sentre.

Ubehandlet cøliaki giver i større grad konsentrasjonsvansker og psykiske symptomer. Symptomnivå er sammenliknbart med IBD-pasienter. Pasientene rapporterte bedring av symptomer etter glutenfri kost.

WHO har satt et ambisiøst mål om å eliminere virushepatitt som et samfunnshelseproblem innen 2030. Da vil det trenges langt mer følsomme verktøy for å velge ut hvem som trenger behandling. I stedet for å forbeholde behandling til de med avansert cirrhose, så må målet være å hindre utvikling av cirrhose, og dermed i sin tur forebygge både leversvikt og leverkreft

#Siste magasin

#

Gastroenterologi

Bjørn Moum,

Bjørn Moum,
Professor, leder FoU

Jørgen Jahnsen,

Jørgen Jahnsen,
Professor, overlege, dr.med.

Lars Aabakken,

Lars Aabakken,
Professor, overlege, dr.med.

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen,

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen,
Professor, ph.d.

Magnhild Gangsøy Kristiansen

Magnhild Gangsøy Kristiansen
avdelingsoverlege, ph.d.

Odd Helge Gilja,

Odd Helge Gilja,
Professor, overlege,
dr.med., senterleder

Øistein Hovde,

Øistein Hovde,
Førsteamanuensis/seksjonsoverlege, PhD