Resultater fra norsk registerstudie fremhever viktigheten av influensavaksinasjon hos personer med diabetes type 2, spesielt under influensapandemier.

På grunn av endringene i seksuell atferd er Humant papilloma virus (HPV) infeksjon holdt ansvarlig for økning i forekomst og dødelighet av livmorhalskreft som er den nest mest utbredte kreften som rammer kvinner i alderen 15-44 år i EU.1 I tillegg til livmorhalskreft, er HPV-infeksjoner også ansvarlige for de fleste kjønnsvorter, orofaryngeal, anal, kreft i penis hos menn, kreft i skjeden og vulva hos kvinner.2 De fleste HPV-infeksjoner er asymptomatiske, og flertallet av menneskene er uvitende om å bli smittet med viruset.1 Derfor er HPV en stor folkehelsetrussel for fremtiden. HPV-prevalensen varierer fra 1,6 % til 25,6 % blant kvinner over hele verden. Den høyeste HPV-prevalensen er 21,1 % i Afrika, etterfulgt av Europa (14,2 %), Amerika (11,5 %) og Asia (9,4 %).3 Utvikling av vaksiner mot de viktigste onkogene HPV-typene har potensial til å bli et stort skritt i forebygging av livmorhalskreft. Rutinevaksinasjon mot HPV-infeksjon er anbefalt i alderen 11 og…

Lav- og mellominntektsland har den største sykdomsbyrden relatert til HPV. Dette tyder på at det er behov for mer forskning på kommunikasjonsstrategier for HPV-vaksinasjon i disse landende.

influensaliknende sykdom

spredning av influensaliknende sykdom

De fleste land har allerede veldig høy populasjonsclustering, og vil sannsynligvis få høyere og høyere populasjonsclustering i fremtiden. Ifølge denne modellen vil da reiserestriksjoner bli mindre og mindre effektive i å forsinke epidemier, og bli mer og mer effektive i å minke totalt antall smittede. I tillegg er det viktig å ikke neglisjere de urbane områdene ved distribuering av vaksiner. Det kan dermed være fordelaktig å ha holdningskampanjer for vaksinering i urbane områder.

WHO har satt et ambisiøst mål om å eliminere virushepatitt som et samfunnshelseproblem innen 2030. Da vil det trenges langt mer følsomme verktøy for å velge ut hvem som trenger behandling. I stedet for å forbeholde behandling til de med avansert cirrhose, så må målet være å hindre utvikling av cirrhose, og dermed i sin tur forebygge både leversvikt og leverkreft

hepatitt B
hepatitt B

Hiv i Malawi

Våre resultater er en påminnelse om at HIV-positivitet er stigmatiserende, og at tilstanden har mange og kryssende grenser. Dette hindrer partnere i å teste seg som par, på tross av tilgang på enkle og gode tester for HIVST. Vår studie viser at frykt for ikke å mestre HIV-status-ulikheter og det å meddele sin status, er viktige faktorer.

#Siste magasin

#

Infeksjon/Vaksinasjon

Dag Berild,

Dag Berild,
overlege, dr.med., professor

Magnhild Gangsøy Kristiansen,

Magnhild Gangsøy Kristiansen,
avdelingsoverlege, ph.d.

Gunnar Hasle,

Gunnar Hasle,
dr.med., ph.d.