På grunn av endringene i seksuell atferd er Humant papilloma virus (HPV) infeksjon holdt ansvarlig for økning i forekomst og dødelighet av livmorhalskreft som er den nest mest utbredte kreften som rammer kvinner i alderen 15-44 år i EU.1 I tillegg til livmorhalskreft, er HPV-infeksjoner også ansvarlige for de fleste kjønnsvorter, orofaryngeal, anal, kreft i penis hos menn, kreft i skjeden og vulva hos kvinner.2 De fleste HPV-infeksjoner er asymptomatiske, og flertallet av menneskene er uvitende om å bli smittet med viruset.1 Derfor er HPV en stor folkehelsetrussel for fremtiden. HPV-prevalensen varierer fra 1,6 % til 25,6 % blant kvinner over hele verden. Den høyeste HPV-prevalensen er 21,1 % i Afrika, etterfulgt av Europa (14,2 %), Amerika (11,5 %) og Asia (9,4 %).3 Utvikling av vaksiner mot de viktigste onkogene HPV-typene har potensial til å bli et stort skritt i forebygging av livmorhalskreft. Rutinevaksinasjon mot HPV-infeksjon er anbefalt i alderen 11 og…

Lav- og mellominntektsland har den største sykdomsbyrden relatert til HPV. Dette tyder på at det er behov for mer forskning på kommunikasjonsstrategier for HPV-vaksinasjon i disse landende.

spredning av influensaliknende sykdom

De fleste land har allerede veldig høy populasjonsclustering, og vil sannsynligvis få høyere og høyere populasjonsclustering i fremtiden. Ifølge denne modellen vil da reiserestriksjoner bli mindre og mindre effektive i å forsinke epidemier, og bli mer og mer effektive i å minke totalt antall smittede. I tillegg er det viktig å ikke neglisjere de urbane områdene ved distribuering av vaksiner. Det kan dermed være fordelaktig å ha holdningskampanjer for vaksinering i urbane områder.

influensaliknende sykdom
hepatitt B

WHO har satt et ambisiøst mål om å eliminere virushepatitt som et samfunnshelseproblem innen 2030. Da vil det trenges langt mer følsomme verktøy for å velge ut hvem som trenger behandling. I stedet for å forbeholde behandling til de med avansert cirrhose, så må målet være å hindre utvikling av cirrhose, og dermed i sin tur forebygge både leversvikt og leverkreft

Hiv i Malawi

Våre resultater er en påminnelse om at HIV-positivitet er stigmatiserende, og at tilstanden har mange og kryssende grenser. Dette hindrer partnere i å teste seg som par, på tross av tilgang på enkle og gode tester for HIVST. Vår studie viser at frykt for ikke å mestre HIV-status-ulikheter og det å meddele sin status, er viktige faktorer.

hepatitt B

En 9-valent vaksine mot humant papillomavirus

9vHPV reduserer infeksjon, cytologiske forandringer, cervixprosedyrer som kolposkopi og biopsi, samt høygradige forandringer forårsaket av HPV 31, 33, 45, 52 og 58. Den immunologiske profilen var den samme for begge vaksinene for typene HPV 6, 11, 16 og 18. Effekten holdt seg i hele studieperioden opp til 6 år.

#Siste magasin

Updates on COVID-19

#

Infeksjon/Vaksinasjon

Dag Berild,

Dag Berild,
overlege, dr.med., professor

Magnhild Gangsøy Kristiansen,

Magnhild Gangsøy Kristiansen,
avdelingsoverlege, ph.d.

Gunnar Hasle,

Gunnar Hasle,
dr.med., ph.d.