Oxygen therapy is a central medicine for the severely ill patient. However it should be used with clear indications and precautions. 

IC/TLC-ratio ved baseline var en statistisk signifikant prediktor for longitudinell endring i 6MWD. Pasienter med mindre grad av hyperinflasjon ved baseline opprettholdt 6MWD i oppfølgingsperioden over tre år, mens 6MWD var signifikant redusert hos pasienter med økt hyperinflasjon.

Legionærsyke er klinisk en vanskelig diagnose, og utredningen vil som hovedregel foregå i sykehusregi. Sykdommen må mistenkes ved behandlingssvikt med penicillin eller cefalosporiner mot pneumoni.

Mulig alvorlig astma

Hvis man konstaterer at pasienten har alvorlig astma og ikke kan kontrollere sykdommen, eller hvis man er i tvil om pasienten har alvorlig astma, skal pasienten henvises til spesialist i lungemedisin med ekspertise i astma. Hvis man som praktiserende lege har kunnskap og erfaring med å behandle alvorlig astma, er sikker på diagnosen og pasienten er velbehandlet og uten unødvendige bivirkninger, derimot, kan man trygt fortsette behandling og kontroll i almennpraksis.

Pleuraempyem

Vi har vist at en stor gruppe av samfunnservervede pleuraempyemer er forårsaket av et utvalg munnhulebakterier som vanligvis ikke er assosiert med pneumoni. Mikrobiologiske, anatomiske og epidemiologiske argumenter understøtter at disse pleuraempyemene og oral/sinus-deriverte hjerneabscesser deler mikrobiell sammensetning, hematogen spredningsvei og kliniske risikofaktorer.

Vår undersøkelse viser at tobakkseksponering forårsaker lungekreft selv når man justerer for genetiske faktorer. Interaksjoner mellom gener og miljøpåvirkning i utviklingen av lungekreft støttes ikke av den største tvilling-kohortstudien med lengst oppfølging noensinne. Familieeffekter har redusert betydning med økende alder.

Quiz om alvorlig astma

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon

Updates on COVID-19

#

Lungemedisin

Olav Kåre Refvem

Olav Kåre Refvem
leder, Glittreklinikken

Amund Gulsvik

Amund Gulsvik
professor emeritus, dr.med.