Prostatakreft og osteoporose

I de mer enn 4 300 danske menn som er diagnostisert med prostatakreft årlig, er kastrering en vanlig form for behandling. Kastrering er dermed gjort for omtrent en av tre med prostatakreft, og det er vanligvis gitt av kurativ strålebehandling. Menn som er medisinsk eller kirurgisk kastrert bør systematisk undersøkes for osteoporose og, om nødvendig, behandlet for dette, primært for å forhindre utvikling av osteoporose-relaterte brudd som ellers kan ha alvorlige konsekvenser. Menn med prostatakreft behandlet med medisinsk eller kirurgisk kastrering har økt risiko for å utvikle osteoporose og bør undersøkes og behandles for dette. Mer enn 4 300 danske menn blir diagnostisert med prostatakreft hvert år, og over 40 000 lever for tiden med sykdommen. Kirurgisk eller medisinsk kastrering er en av hjørnesteinene i behandlingen, og omtrent en av tre menn med prostatakreft vil bli kastrert under sykdommen. Kastrasjonsbehandling gis ved kurativ strålebehandling eller til pasienter med flere sykdommer.…

We have seen quite a few interesting results within Merkel cell carcinomas (MCC) patient treatment. New data consolidate the rationale for including immunotherapy as part of standard treatment for patients with MCCs.

X-ray, UVB light, HPV apoptosis inhibition and reduced immunosurveillance can cause NMSC. Also, hereditary disease genes, a number of genotypical and phenotypical traits as well as sunbathing practices, including tanning beds, can increase the risk of cancer.

Non-melanoma skin cancer (NMSC)

Limited exposure to ultraviolet radiation is of the utmost importance to reduce the risk of NMSC. Although surgical intervention remains the standard treatment for NMSC, other treatment modalities have been studied and widely used.

The costs of treatment associated with BCCs place a heavy burden on both the patients and the healthcare system. Early and appropriate treatment will make a major contribution to reducing this burden.

Monitorering av ERCP-aktivitet med rapportering til nasjonale registre, og jevnlig tilbakemelding til senterne, er viktige for å sikre faglig kvalitet og vil speile den kliniske aktivitet i landet.

#Siste magasin

Onkologi / Hematologi

Nr. 2 • mars 2020
10. Årgang
  • Pancreas cancer
  • Meningeom
  • Livmorhalskreft

Special Issue

Updates on COVID-19

ASH 2019

EHA 2019

ESMO 2019

ASCO 2019

#

Onkologi /hematologi

Anders Waage,

Anders Waage,
Overlege, Professor II

Daniel Heinrich,

Daniel Heinrich,
Overlege

Erik Skaaheim Haug,

Erik Skaaheim Haug,
Overlege, dr.med.

Jan Oldenburg,

Jan Oldenburg,
MD, ph.d., overlege

Jürgen Geisler,

Jürgen Geisler,
Professor, dr.med., dr. philos.

Odd Terje Brustugun,

Odd Terje Brustugun,
Overlege, dr.med.

Åse Bratland,

Åse Bratland,
Overlege, ph.d.,
fagansvarlig overlege