Ny kombinasjonsbehandling av trippel-negativ brystkreft viser så gode resultater i studien IMPassion130 at behandlingen nettopp ble godkjent av Det europeiske legemiddelkontoret (EMA).

Pembrolizumab kombinert med kjemoterapi som neoadjuvant behandling øker overlevelsen for pasienter med trippel-negativ brystkreft. Det viser resultater som nylig ble offentliggjort på ESMO 2019.

Tecentriq (atezolizumab) øker overlevelsen for pasienter med ikke-småcellet lungekreft. Dette viser studien IMpower110, som ble presentert under den europeiske kreftkongressen ESMO 2019.

En studie presentert under ESMO 2019 peker på at en kombinasjon av immunterapi og kjemoterapi øker progresjonsfri overlevelse hos pasienter med metastatisk urotelialt karsinom.

Danny Rischin fra Department of Medical Oncology ved Peter MacCallum Cancer Centre i Melbourne, Australia, legger her frem data fra en fase II-studie av to forskjellige doser med cemiplimab, en PD-1-hemmer. Studien bekrefter blant annet at cemiplimab er en behandlingsmulighet for pasienter med avansert metastatisk kutant platecellekarsinom. Klikk her og hør Danny Rischin redegjøre nærmere for resultatene fra studien.

Professor Enrique Grande, MD ved Anderson Cancer Center i Madrid, legger i denne MEdtalken frem resultater fra IMvigor130-studien, som tar for seg behandling med atezolizumab – enten som mono eller i kombinasjon med standardbehandling – for pasienter med metastatisk  urotelialt  karsinom.

#Siste magasin