Kondisjon har sammenheng med både forekomst og utvikling av depresjon, men funnene fra HUNT gir ikke støtte til teorien om at kondisjon har sammenheng med forekomst eller utvikling av angst.

Schizofreni har en svært kompleks genetisk arkitektur. Tatt i betraktning en polygen arvemodell, er det vanskelig å se for seg genetikk alene som diagnostisk verktøy i fremtiden.

Ubehandlet cøliaki giver i større grad konsentrasjonsvansker og psykiske symptomer. Symptomnivå er sammenliknbart med IBD-pasienter. Pasientene rapporterte bedring av symptomer etter glutenfri kost.

Mestringskurs for ungdom (DU) gir en effekt i samsvar med internasjonale tiltak som bygger på kognitiv terapi. Lavterskeltilbud for ungdom med depressive symptomer, er derfor nå tilgjengelig.

Barna som deltok i Mestrende barn rapporterte symptomer på angst og depresjon. Barna likte Mestrende barn og det har vist positiv effekt knyttet til reduksjon av symptomer på angst og depresjon.

AMPA-reseptor-mediert signalering er redusert i hippocampus i en dyremodell for ADHD. Reduksjonen kan gi endret læring og mulig medvirke til kjernesymptomer observert i ADHD.

#Siste magasin

Psykiatri / Nevrologi

Nr. 1 • januar 2020
1. Årgang
  • Migrene
  • ADHD • Spastisitet
  • MS • «Hjernealdring»

Updates on COVID-19

ECTRIMS 2019

#

Psykiatri / Neurologi

Espen Dietrichs,

Espen Dietrichs,
Professor, dr.med.

Kjell-Morten Myhr,

Kjell-Morten Myhr,
Professor, overlege

Lars Tanum,

Lars Tanum,
Seksjonssjef, dr.med.

Maj-Britt Rocio Posserud,

Maj-Britt Rocio Posserud,
Lege, ph.d., postdok

Ole Andreassen,

Ole Andreassen,
Professor, dr.med.