Coronavirus-sykdommen (COVID-19), som er den alminnelige betegnelsen for akutt respiratorisk syndrom SARS-CoV-2 (ARDS), er et nytt betacoronavirus som er isolert ved lungeskylling av de som er rammet av sykdommen. Sykdommen har spredt seg over hele verden fra episenteret i Wuhan i Kina (Huanan Seafood Market).   En sammenliknende undersøkelse av virusets utbredelse i Wuhan og utenfor Wuhan (Guangzhou-provinsen), viser at viruset gjennomgår endringer i patologi og epidemiologi. I Wuhan endte 23 % av innlagte pasienter på intensivavdeling, mens det bare var 5 % av de innlagte utenfor Wuhan (i Guangzhou-provinsen) som endte på intensivavdeling. I forhold til mortaliteten var dette tallet 11 % versus 0 %.   Blant pasientene i Guangzhou-gruppen var symptomer som diaré og oppkast mer hyppige. Denne pasientgruppen var også yngre enn i selve Wuhan. Undersøkelser viste også at fekal SARS-CoV-2 RNA forble COVID-19-positiv, selv om poding av nesehule var COVID-19-negativ hos noen pasienter, hvilket åpner for at transmisjonsperioden…

Hodepine og nakkesmerter

Nakkesmerter forekommer hos en høy andel personer med migrene som også lider av spenningshodepine. Sammenlignet med friske mennesker hadde denne gruppen lavere nivåer av fysisk aktivitet, lavere velvære, høyere stressnivåer og dårligere selvvurdering. Generelt har de ofte et lavt nivå av fysisk aktivitet, men cardio trening kan forbedre sine symptomer. 

Revmatisk sykdom i seg selv kan påvirke menns fruktbarhet negativt. Mens er mulige negative effekter av legemidler på spermatogenese, graviditet og barnets helse er bare delvis studert hos menn som gjennomgår behandling. Hovedstudier er nødvendig. Familieplanlegging og reproduktiv helse bør også diskuteres med mannlige pasienter, spesielt når de behandles med legemidler som kan ha innvirkning påderes reproduktive helse. Informasjon er spesielt viktig når menn starter behandling som har vist seg å ha teratogene effekter på gravide kvinner. Misforståelser av effekten av slike legemidler kan føre til abort uten begrunnelse.

Artrose i kneleddene gir smerter og ubehag i kneet. Med billeddiagnostikk finnes ingen korrelasjon mellom objektive funn og opplevd smerte. Der er ingen endring i trykkfølsomhet hos pasienter med kne-leddgikt, verken over det smertefulle kneet eller et perifert anatomisk sted, men likevel er det en endring i subjektiv smerteopplevelse. Fremtidige studier bør undersøke dette nærmere, med henblikk på forklaring av endring i smerteopplevelse. Bare på denne måten kan vi utvikle større behandlingseffekt. 

Prostatakreft og osteoporose

I de mer enn 4300 danske menn som er diagnostisert med prostatakreft årlig, er kastrering en vanlig form for behandling. Kastrering er dermed gjort for omtrent en av tre med prostatakreft, og det er vanligvis gitt av kurativ strålebehandling. Menn som er medisinsk eller kirurgisk kastrert bør systematisk undersøkes for osteoporose og, om nødvendig, behandlet for dette, primært for å forhindre utvikling av osteoporose-relaterte brudd som ellers kan ha alvorlige konsekvenser.

PRO – et kvalitetssikringsverktøy

Smerte, fysisk funksjon eller negative mentale symptomer oppleves ofte av kreftpasienter, og disse erfaringene har vært gjenstand for helsevitenskapelig forskning i flere tiår. Det er imidlertid først de siste årene at bruke resultatene av denne forskningen for kvalitetssikring i helsevesenet under ”pasientrapporterte resultater” (PRO). Pro har dermed vist at det kan forbedre kreftbehandling, og det er en forutsetning for profesjonelle pasientsentrert behandling.

#Siste magasin

Revmatologi

Nr. 3 • august 2020
11. Årgang
  • Revmatoid artritt juvenil
  • Idiopatisk leddgikt
  • Rehabilitering

Updates on COVID-19

Vi anbefaler

Vi anbefaler

Biotilsvarende legemidler

Speaker: Tore Kvien & Josef Smolen

Spilletid: 9:36

#

Revmatologi

Audun Stubhaug,

Audun Stubhaug,
professor, dr.med.,
avdelingsleder

Hilde Berner Hammer,

Hilde Berner Hammer,
ass. avdelingsoverlege,
dr.med.

Silje Endresen Reme,

Silje Endresen Reme,
psykolog, ph.d.,