Cøliaki drives av en celletype påvist ved flere autoimmune sykdommer

Asbjørn Christophersen | Mar 2020 | Gastroenterologi |

Asbjørn Christophersen
lege, forsker,
K.G. Jebsen-senter for cøliakiforskning,
Institutt for klinisk medisin,
Universitetet i Oslo

Cøliaki er en kronisk betennelsessykdom i tynntarmen med et variert symptombilde. Pasientene har en uønsket immunrespons mot gluten i hvete og andre kornsorter, og glutenfri kost er eneste tilgjengelige behandling. En undergruppe av immuncellene, CD4+T-celler, har en helt sentral rolle i denne immunresponsen – mer om disse cellene litt lenger ned. Cøliaki – en autoimmun sykdom En undergruppe av cøliakipasientenes immunceller (CD8+T-celler) angriper epitelcellene i tynntarmen. Angrepet gir celledød og tynntarmsforandringer som er karakteristiske for cøliaki. De morfologiske forandringene i tynntarmen brukes til å påvise sykdommen ved vevsprøver og gastroskopi. I tillegg produserer pasientene autoantistoffer mot enzymet transglutaminase 2 (TG2). Disse antistoffene er viktige for deteksjonen av pasienter med cøliaki, men kan også, sammen med visse tilleggskriterier, være tilstrekkelig for å diagnostisere barn med cøliaki. Cøliaki er altså også en autoimmun sykdom, da pasientenes immunceller angriper egne celler og pasientene produserer autoantistoffer.1 Cøliaki har en prevalens på 1-2 % i Norge, men forekommer hyppigere i enkelte familier. Det skyldes arv av en rekke gener, men den viktigste forutsetningen er arv av en variant (allotype) av immungenet HLA. Cøliakere er nesten utelukkende bærere av HLA-allotypene HLA-DQ2 og/eller HLA-DQ8. Også andre autoimmune sykdommer har HLA-assosiasjoner, slik som type-1 diabetes med HLA-DQ2 og HLA-DQ8, og revmatoid artritt med HLA-DR4. CD4+T-celler og HLA ved cøliaki og autoimmune sykdommer HLA-molekyler presenterer fragmenter (peptider) fra proteiner til T-celler. Cøliakere har et forhøyet antall CD4+T-celler som gjenkjenner glutenpeptider presentert av HLA-DQ2 eller HLA-DQ8 på overflaten av andre celler. Derfor utgjør CD4+T-cellene en klar link mellom genet som disponerer for cøliaki (HLA) og den uønskete immunresponsen. De glutenspesifikke CD4+T-cellene blir aktivert, deler seg og produserer cytokiner, og uttrykker proteiner som aktiverer andre immunceller i pasienter med cøliaki. HLA-assosiasjonene ved andre autoimmune sykdommer tilsier at også pasienter med slike sykdommer har sykdomsspesifikke CD4+T-celler som gjenkjenner peptider fra en eller...