Den største studien om metastatisk  urotelialt  karsinom per dags dato

Best Practice Nordic | okt 2019 | ESMO 2019 |

Professor Enrique Grande, MD ved Anderson Cancer Center i Madrid, legger i denne MEdtalken frem resultater fra IMvigor130-studien, som tar for seg behandling med atezolizumab – enten som mono eller i kombinasjon med standardbehandling – for pasienter med metastatisk  urotelialt  karsinom.