Effekt av revmatisk sykdom og medikamentell behandling på mannlig reproduksjon

Monika Østensen | Mai 2020 | Revmatologi |

Monika Østensen
Professor emeritus,
Revmatologisk avdeling,
Sørlandet sykehus,
Kristiansand

Revmatisk sykdom i seg selv kan påvirke menns fruktbarhet negativt. Mens er mulige negative effekter av legemidler på spermatogenese, graviditet og barnets helse er bare delvis studert hos menn som gjennomgår behandling. Hovedstudier er nødvendig. Familieplanlegging og reproduktiv helse bør også diskuteres med mannlige pasienter, spesielt når de behandles med legemidler som kan ha innvirkning påderes reproduktive helse. Informasjon er spesielt viktig når menn starter behandling som har vist seg å ha teratogene effekter på gravide kvinner. Misforståelser av effekten av slike legemidler kan føre til abort uten begrunnelse. Rundt 15 % av par er infertil. Infertilitet i et parforhold er definert som svikt å bli med barn i løp av et år til tross for regelmessig samleie. Årsaken av infertilitet kan ligge hos begge partnere og årsakene er mangfoldige. Kronisk sykdom kan føre til en negativ påvirkning av mannens fertilitet grunnet sykdomsaktivitet og symptomer som nedsetter seksuell aktivitet, likedan psykologiske reaksjoner på sykdommen.1 Også livsstilsfaktorer spiller en rolle (tabell 1).  Systemisk inflammasjon over lang tid kan redusere produksjon av gonadotropin med såkalt hypogonadisme som følge som ytrer seg i redusert testosteron produksjon. Lavt testosteron har blitt påvist hos men med ulike revmatiske sykdommer.1 Kronisk inflammasjon er ledsaget av forhøyede konsentrasjoner av såkalt proinflammatoriske cytokiner som TNFalpha, interleukin-1 (IL-1) og interleukin-6 (IL-6) som kan virke negativ på spermatogenesen.  Når mistanke om infertilitet hos en mannlig pasient foreligger tas et interview, en fysisk undersøkelse og laborundersøkelser som inkluderer analyse av sædceller og et hormonprofil. Sædkvaliteten vurderes i henhold til sædvolum, antall sædceller, deres motilitet og morfologi.  Behandling av mannlig infertilitet retter seg etter årsaken. Om en pasient har meget aktiv revmatisk sykdom er sykdomskontroll indisert. Flere undersøkelser har vist at sædkvaliteten er redusert ved meget aktiv sykdom og at den bedres under effektiv medikamentell behandling. Det er ikke kjent om god...