Eksponering for ftalater som foster og risiko for atopisk sykdom i femårsalderen

Camilla Jøhnk Christensen | Jun 2020 | Dermatologi |

Camilla Jøhnk Christensen
stud.med.,
Miljømedicinsk Afdeling,
Syddansk Universitet

Tina Kold Jensen
professor, forskningsleder,
Miljømedicinsk Afdeling,
Syddansk Universitet,
Odense Børnekohorte

Arne Høst
overlege,
H.C. Andersen Børnehospital,
Odense Universitetshospital

Der er ikke tydelig sammenheng mellom prenatal eksponering for ftalater og utvikling av atopiske sykdommer i femårsalderen. Det virker imidlertid som at det er redusert risiko for eksem ved eksponering for den ene av ftalatmetabolittene. For høysnue er det litt annerledes, da vi for første gang har påvist tendens til økt risiko hos femåringer hvis de har vært utsatt for økt prenatal ftalateksponering. Undersøkelser av barnene igjen i ni-tiårsalderen er imidlertid nødvendige for å få en sikrere allergi- og astmadiagnostikk. Den globale forekomsten av atopiske sykdommer blant barn og unge er stigende, og astma er den hyppigste kroniske sykdommen blant barn. Forekomsten av astma kulminerer hos danske barn rundt syvårsalderen, mensforekomsten av høyfeber stiger helt frem til tenårene.1  Etiologien for atopiske sykdommer er multifaktoriell og ikke fullstendig kartlagt. Forskning tyder på at prenatal eksponering for hormonforstyrrende stoffer (for eksempel ftalater) kan påvirke immunsystemet og føre til at luftveiene blir hyperreaktive.2 Ftalater Ftalater er hormonforstyrrende plastbløtgjørere som finnes i en lang rekke forbrukerprodukter, inkludert kremer, kosmetikk, dusjforheng, byggematerialer og på innsiden av matemballasje. Ftalater danner svake kjemiske bindinger og lekker derfor lett ut i miljøet. Vi eksponeres daglig for ftalater via kost, inhalering og gjennom huden.   Ftalatene metaboliseres i kroppen til sine aktive metabolitter og skilles ut i urinen.3 Ftalatene kan krysse morkaken, og dermed eksponeres fosteret.4 Selv om stoffene skilles ut fra kroppen relativt raskt, gjør den konstante eksponeringen at det er forholdsvis konstante nivåer av ftalat i urinen.5 Formål Formålet med denne studien var å undersøke om det er en sammenheng mellom å bli eksponert for ftalat under graviditeten og utvikling av atopiske sykdommer hos barnet i femårsalderen. Odense Børnekohorte Odense Børnekohorte er et samarbeid mellom Odense Universitetshospital, Odense Kommune, Syddansk Universitet og Barne- og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark. Gravide med hjemsted i Odense kommune ble i perioden januar 2010-desember...