Er kognitiv atferdsterapi i gruppe god behandling for ungdom med ADHD?

Torunn Stene Nøvik | Jun 2020 | Psykiatri / Neurologi |

Torunn Stene Nøvik
overlege, dr.med.,
BUP-klinikk, St. Olavs hospital,
Førsteamanuensis,
Regionalt kunnskapssenter
– psykisk helse og barnevern,
Institutt for psykisk helse,
Norges naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Ungdom med ADHD har ofte sammensatte vansker med komorbide tilstander. Dessuten byr ungdomstiden på spesielle utfordringer som gir risiko for negative utviklingsløp. Selv om medisin kan være en effektiv behandling for pasienter med ADHD i alle aldre, er annen type behandling også nødvendig for mange. Selv pasienter som responderer godt på medisin kan ha restsymptomer som gir redusert funksjon. I denne artikkelen beskrives en ny norsk studie som undersøker effekten av kognitiv atferdsterapi i gruppe for ungdom med ADHD. ADHD er en nevrologisk utviklingsforstyrrelse der symptomer på oppmerksomhetssvikt, hyperaktivitet og impulsivitet fører til svekket funksjon. ADHD starter i barndommen og persisterer gjennom livsløpet hos en majoritet av pasientene. 50 til 80 % av barn med ADHD forsetter å ha symptomer og funksjonsvansker i ungdommen. Kjernesymptomene bidrar hos mange til eksekutivfunksjonsvansker som hindrer tilegnelse og implementering av kompensatoriske ferdigheter som organisering og planlegging og fører til vansker med å takle utfordringer i dagliglivet. I ungdommen er ADHD dessuten ofte assosiert med tilleggsvansker som angst, depresjon, atferdsvansker og lærevansker. Det foreligger økt risiko for negative utfall som mangelfull utdanning, rusmisbruk, høyrisikoatferd og ulykker.1 Selv om medisin kan være en effektiv behandling for pasienter med ADHD i alle aldre, er annen type behandling også nødvendig for mange. Selv pasienter som responderer godt på medisin kan ha restsymptomer som gir redusert funksjon. En del kan ikke bruke medisin på grunn av bivirkninger, mens andre er skeptiske til medisinbruk ut fra mangelfull kunnskap om effekter av langtidsbruk. Annen type behandling enn medisin er muligens spesielt viktig for ungdom.2 Ungdom med ADHD har ofte sammensatte vansker med komorbide tilstander (kompleks ADHD). Dessuten byr ungdomstiden på spesielle utfordringer som gir risiko for negative utviklingsløp. Mange ungdommer ser ut til å slutte med medisin i overgangen til voksen alder og falle ut av langtidsoppfølging, noe som kan ha...