Europeisk konsensus: Revmatologer skal ta ansvar for å behandle hele pasienten – også smertene deres

Morten L. Pedersen | Mar 2019 | Revmatologi |

Morten L. Pedersen
fysioterapeut, stud.scient.,
kandidat ved
Syddansk Universitet

Robin Christensen
cand.scient., ph.d.,
professor i biostatistik og klinisk epidemiologi
og leder af Musculoskeletal Statistics Unit,
Parker Instituttet, Bispebjerg og Frederiksberg
Hospital; Revmatologisk afdeling, Klinisk Institut,
Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital

Kirstine Amris
overlege, dr.med.,
Revmatologisk avdeling,
leder av Smerteforskningsgruppen,
Parker Instituttet,
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Selv om tittelen kan fremstå triviell - og nærmest som en selvfølgelighet - er det dessverre utbredt at pasienter i revmatologisk praksis kun får behandlet inflammasjonen sin, mens eventuelle persisterende smertekomponenter neglisjeres og anses for å være «residual sykdom». Smerte er det mest fremtredende og dominerende symptomet hos revmatologiske pasienter og den mest vesentlige årsaken til nedsatt funksjonsnivå og nedsatt psykisk velvære.1  For å sikre en tilstrekkelig behandling av den enkelte pasient bør suksesskriteriene for behandlingsforløpet ikke begrenses til inflammasjonskontroll, men også omfatte håndtering av en eventuell tilbakevendende smerte. Hos kroniske smertepasienter kan den grunnliggende årsaken til smertene være vanskelig å avklare, og persisterende smerter bør alltid ses fra en biopsykososial innfallsvinkel, der biologiske, psykologiske, kognitive og sosiale faktorer potensielt bidrar til den samlete smerteproblematikken.2   Mange som jobber som helsepersonell oppfatter persisterende smerter som en vanskelig problemstilling som er vanskelig å håndtere innenfor rammene av den etablerte revmatologiske praksis. Helsepersonell forventes ikke å kunne gjøre pasienten smertefri, men vedkommende bør gjennom noen enkle innsatsområder kunne redusere smerten og dermed øke pasientens livskvalitet.  EULAR task force - en oversikt over oversikter En arbeidsgruppe under European League Against Rheumatism (EULAR) har nylig publisert sine anbefalinger til helsepersonells tilnærming til smertebehandling ved inflammatorisk artritt (IA) og osteoartrose (OA)3.  Anbefalingene er utarbeidet av en internasjonal tverrfaglig arbeidsgruppe på 18 medlemmer og bygger på en grundig systematisk gjennomgang og syntese av 186 publiserte systematiske oversikter, kombinert med ekspertvurderinger. Anbefalingene har fokus på både evaluering og behandling av smerte og er utarbeidet med hensyn til at de skal kunne iverksettes av alle behandlere som forholder seg til revmatologiske pasienter.  Evaluering av smerten EULAR deler opp smerteevalueringen i fem trinn.  Det første trinnet for helsepersonell er å sette pasienten i sentrum og skape en behandling som er sentrert rundt pasientens egne ønsker og behov gjennom involvering,...