Heat shock protein 90 er assosiert med sykdomsaktivitet ved Crohns sykdom

Tore Grimstad | Okt 2020 | Gastroenterologi |

Tore Grimstad
overlege, ph.d.,
gastroenterologisk seksjon,
Stavanger universitetssykehus

Den italienske forskeren Ferruccio Ritossa observerte tidlig på 1960-tallet under studier av bananfluer den såkalte «heat shock response», en cellulær beskyttelsesrespons som er kjennetegnet ved produksjon av såkalte heat shock-proteiner (HSP). Senere er den samme responsen beskrevet for humane celler, og HSP er proteiner som har cellebeskyttende funksjoner, og kan innvirke på inflammasjon, cellevekst, reparasjon og apoptose. HSP90α kan desuden fungere som biomarkør for Crohns sykdom. Heat shock-proteiner ble første gang påvist av den italienske forskeren Ferruccio Ritossa tidlig på 1960-tallet under studier av bananfluer (Drosophila melanogaster). Når spyttkjertelceller fra dette insektet ble utsatt for uvanlig høye temperaturer, observerte han for første gang den såkalte «heat shock response». Denne cellulære beskyttelsesresponsen er kjennetegnet ved en kraftig økt transkripsjonsaktivitet, med etterfølgende produksjon av såkalte heat shock-proteiner (HSP). Ritossa publiserte det første arbeidet i 1962.1 Senere er den samme responsen beskrevet for humane celler.2 HSP er en familie av proteiner som i høy grad er bevart gjennom evolusjonen, og som kan påvises intracellulært både hos dyr og planter. HSP har en rekke cellebeskyttende funksjoner, og produksjonen av disse proteinene kan utløses av ulike cellulære stressfaktorer, som høy temperatur, UV-stråling, inflammasjon, tungmetaller, bakterier, virus, iskjemi, og oksidanter.3 De ulike proteinene klassifiseres ut fra molekylvekt (i kDa), derav navnene HSP27, HSP40, HSP60, HSP70, HSP90 og HSP100. De forskjellige HSP fungerer som intracellulære «chaperoner» og bidrar til å stabilisere proteiner, sikre korrekt tredimensjonal proteinfolding og hindre proteinaggregering.3 Heat shock-proteiner ved inflammatorisk tarmsykdom Det er først og fremst HSP70 og HSP90 som er undersøkt ved inflammatorisk tarmsykdom (IBD). HSP70 har i flere dyremodeller for IBD vist både cellebeskyttende og immunmodulerende egenskaper. HSP70 kan påvirke (og styrke) «tight junctions» i intestinale epitelceller, bidra til å redusere makrofagaktiviteten og øke produksjonen av det antiinflammatoriske cytokinet interleukin (IL)-10.4 I humane studier har man funnet økt grad av HSP70-ekspresjon i tarmslimhinne...