hepatitt B

Hiv i Blantyre, Malawi – hvorfor samboere i etablerte partnerskap ikke tester seg alene eller sammen med partneren

Tore Jarl Gutteberg | Sep 2019 | Infeksjon/Vaksinasjon |

Tore Jarl Gutteberg
professor,
University of Tromsø,
University Hospital,
UNN Tromsø, Norway

Moses Kelly Kumwenda
dr.,
Behaviour and Health Group,
Malawi Liverpool Wellcome Trust,
Chichiri, College of Medicine,
Helse Nord TB Initiative, Chichiri, Malawi

Hiv-selvtesting (HIVST) gir oss bedre mulighet til oppnå UNAIDS 90-90-90-mål om at 90 % av alle hiv-positive skal være diagnostisert innen 2020 (og at 90 % av disse skal være på behandling, og at 90 % av disse skal ha oppnådd veksthemning). Det er vanskelig å finne frem til par, og vanlig hiv-testing kan marginalisere disse ytterligere.1,2 Dersom en skal oppnå null hiv-smitte innen 2030, må en ha en målrettet tilnærming der utfordringene er størst. En studie viste at bare 16 % av 15 106 personer som gjennomførte HIVST var par.3 Mål og metode Vår publikasjon «Discordance, disclosure and normative gender roles: barriers to couple testing within a community-level hiv self‑testing intervention in urban Blantyre, Malawi» (AIDS and Behavior https://doi.org/10.1007/s10461-018-2038-0) tar utgangspunkt i Malawi, som ligger Sørøst-Afrika mellom Tanzania, Zambia og Mozambique. Blantyre ligger i den sørlige delen av Malawi. Nylige undersøkelser viser en forekomst av hiv på 8,8 %, noe som betyr en tilbakegang i hiv-prevalens. Utfordrende områder er urbane områder med 14,6 % forekomst og den sydlige regionen med 12,8 % forekomst. Vår presentasjon viser nøkkelfaktorer som hindrer seksualpartnere fra å teste seg sammen, selv om de blir tilbudt to HIVST-kit. Vi utførte kvalitativ forskning på et utvalg fra et større «cluster randomized trial (CRT)» i Blantyre.3 33 ansikt-til-ansikt-intervjuer med par i etablerte seksuelle forhold ble utført. Disse testet seg uten en partner, på tross av tilbudet om et ekstra HIVST-kit til partneren. Det ble utført en tematisk analyse veiledet av kjønnsforskningsteorier, eller «gender theory».5 I våre resultater viser vi hvorfor par ikke benyttet seg av denne tilgjengelige, fleksible og billige hiv-testen. Dette for å stimulere til en viktig diskusjon om sosiale faktorer som undergraver effekten av diagnostisk teknologi. Hovedfunn og konklusjon Vår publikasjon er den første som viser disse forholdene. Vår hovedkonklusjon er at frykten for å...