Hodepine og nakkesmerter – fysisk aktivitetsnivå og livskvalitet

Lotte Skytte Krøll | mai 2020 | Revmatologi |

Lotte Skytte Krøll
fysioterapeut, MPH, PhD.,
Dansk Hovedpinecenter,
Rigshospitalet-Glostrup

Nakkesmerter forekommer hos en høy andel personer med migrene som også lider av spenningshodepine. Sammenlignet med friske mennesker hadde denne gruppen lavere nivåer av fysisk aktivitet, lavere velvære, høyere stressnivåer og dårligere selvvurdering. Generelt har de ofte et lavt nivå av fysisk aktivitet, men cardio trening kan forbedre sine symptomer.  I henhold til de internasjonale diagnostiske kriteriene (ICHD-3)1 defineres migrene som anfall med hodepine som varer mellom fire og 72 timer, med moderat til alvorlig smerteintensitet av pulserende/bankende, ensidig lokalisering, forverring i fysisk aktivitet, og ledsaget av kvalme og/eller lys- og lydfølsomhet. Spenningshodepine er definert som anfall med hodepine som varer mellom 30 minutter og syv dager, med en liten til moderat smerteintensitet av pressing/strammende natur, bilateral lokalisering, ingen forverring i fysisk aktivitet og kan ledsages av lys eller lydoverfølsomhet, men ingen kvalme.1 Nakkesmerter er definert som smerte lokalisert i nakkeområdet med eller uten utstråling til hode, kropp og overarmer.2 Migrene forekommer i 15 % av den totale befolkningen. En stor andel av de som lider av migrene lider også av spenningshodepine og nakkesmerter. Befolkningsstudier har vist at 94 % av personer som lider av migrene også lider av spenningshodepine, og at 83 % av dem også lider av nakkesmerter.3,4 Selv om andelen mennesker med disse kombinerte forholdene er høy, er det svært lite beskrevet, om i det hele tatt, i litteraturen. De generelle anbefalingene for ikke-farmakologisk behandling for migrene er vanligvis livsstilsendringer i form av økt treningsnivå, håndtering av triggerfaktorer og avslapning og biofeedback behandling.5,6 Disse anbefalingene er også relevante for personer som lider av migrene, hodepine og nakkesmerter. I fysioterapi i spesialiserte hodepinesentre lider en stor andel pasienter av en kombinasjon av migrene og spenningshodepine med eller uten nakkesmerter. Derfor ønsket vi å undersøke andelen personer med migrene i det danske hodepinesenteret, som også led av spenningshodepine og nakkesmerter,...