Immunterapi øker levetiden for pasienter med ikke-småcellet lungekreft

Best Practice Nordic | Okt 2019 | ESMO 2019 | Onkologi /hematologi |

Tecentriq (atezolizumab) øker overlevelsen for pasienter med ikke-småcellet lungekreft. Dette viser studien IMpower110, som ble presentert under den europeiske kreftkongressen ESMO 2019.  Overlege Jens Benn Sørensen var til stede under presentasjonen av IMpower110-studien i Barcelona: – Det er meget positive resultater. Forskerne viser at pasienter med ikke-småcellet lungekreft, som er karakterisert ved en høy PD-L1-ekspresjon, kan behandles med atezolizumab. Jeg forventet at studien ville komme frem til denne konklusjonen, men det er godt å få det bekreftet, sier Benn Sørensen.  Pasientgruppen som behandles med atezolizumab lever ifølge studien syv måneder lenger enn kontrolgruppen. Studien viste en signifikant forbedring av median overlevelse (OS) på 20,2 måneder ved behandling av pasienter med ikke-småcellet lungekreft med en «high level» av PD-L1-ekspresjon, mot 13,1 måneder for dem som ble behandlet med kjemoterapi.  Jens Benn Sørensen mener at studien kan få stor betydning for pasienter med ikke-småcellet lungekreft: – Jeg festet meg samtidig ved at det er mulig å dele opp pasienter med høy PD-L1-ekspresjon etter hvorvidt ekspresjonen uttrykkes i tumorcellene eller i immuncellene. Det vil være interessant å se nærmere på om det har betydning for effekten av behandlingen med atezolizumab. Men her må vi avvente oppfølgende analyser, utdyper Benn Sørensen. I alt ble 572 pasienter inkludert i studien. Intervensjonsgruppen ble behandlet med atezolizumab, mens kontrollgruppen ble behandlet med carboplatin eller cisplatin i kombinasjon med enten pemetrexed (non-squamous) eller gemcitabine (squamous), etterfulgt av vedlikeholdsbehandling med pemetrexed alene (non-squamous) eller best supportive care (squamous). Skrevet av Nadia Pedersen, journalist