Kombinasjonsbehandling med atezolizumab er nå godkjent av EMA

Best Practice Nordic | Okt 2019 | ESMO 2019 | Onkologi /hematologi |

Ny kombinasjonsbehandling av trippel-negativ brystkreft viser så gode resultater i studien IMPassion130 at behandlingen nettopp ble godkjent av Det europeiske legemiddelkontoret (EMA). Hovedforskeren bak studien anser allerede behandlingen som standard for PD-L1-positive pasienter. Pasienter med trippel-negativ brystkreft kan nå behandles med en ny kombinasjonsbehandling bestående av immunterapi og Tecentriq (atezolizumab) i kombinasjon med kjemoterapi (nab-paclitaxel). Dette er blitt mulig etter at en studie (IMPassion130) har vist større progresjonsfri overlevelse hos pasienter med trippel-negativ brystkreft. EMA har derfor nå godkjent behandlingen. Professor Peter Schmid fra Barts Cancer Institute i London, som står bak studien IMPassion130, er heller ikke i tvil om at behandlingen er banebrytende: – For meg er dette den nye standardbehandlingen for pasienter med PD-L1-positive tumorer med tilbakefall minst ett år etter at behandlingen deres er avsluttet, sier Schmid.  Stor betydning for pasientene Resultatene er lovende. Studien viser at progresjonsfri overlevelse for trippel-negative pasienter som får kombinasjonsbehandling med immunterapi er signifikant forskjellig fra kontrollgruppen. Resultatene viser at risikoen for at sykdommen forverres, eller at pasienten dør, blir redusert med 38 % med denne behandlingen. Behandlingens effektivitet er veldig tydelig, mener Schmid.  – Effekten er tydelig etablert for meg, med en overlevelsesfordel på 25 måneder i intervensjonsarmen – sammenlignet med 18 måneder hos kontrollarmen – hos den PD-L1-positive populasjonen (median OS = 25,0 versus 18,0 måneder; HR = 0,71, 95 % CI: 0,54 - 0,93). Neste trinn Nå er spørsmålet hva som er det neste som skal skje i behandlingen av trippel-negative brystkreftpasienter. Til det svarer Peter Schmid: – Vi har fortsatt mye arbeid å gjøre. Neste mål er å finne noe som virker godt på PD-L1-negative pasienter. Vi er i gang med å planlegge en fase III-studie som, i mine øyne, ser meget lovende ut. Til denne studien vil vi nok stratifisere etter biologien, siden ikke all kjemobehandling passer...