Lovende effekt på hjernemetastaser placerer osimertinib som adjuverende behandling af EGFR-positiv ikke-småcellet lungecancer

Best Practice Nordic | Sep 2020 | ESMO 2020 |

Resultaterne fra ADAURA-studiet, der undersøger osimertinib – en EGFR-mutation tyrosinkinasehæmmer –  som adjuverende behandling af ikke-småcellet lungecancer efter radikal operation, blev tidligere i år præsenteret på ASCO. Patienternes prognose efter operation er dårlig, trods fri margen og behandling med adjuverende kemoterapi, når der er indikation for dette. Der ses hyppigt metastasering til CNS, og for denne gruppe af patienter er prognosen særlig dårlig. I dette fase III studie blev 682 patienter med operabelt stadie IB–IIIA NSCLC med EGFR-mutationer i ex19 eller L858R randomiseret til adjuverende osimertinib  (n=339) eller placebo (n=343) i op til tre år. Patienterne fik desuden adjuverende kemoterapi hvis indiceret. På ASCO viste studiet en 80% risikoreduktion for tilbagefald eller død for osimertinib over for placebo. På ESMO præsenterede Masahiro Tsuboi fra Japan specifikke data på behandling af patienter med hjernemetastaser. Også her var behandlingen meget lovende med en klinisk meningsfuld reduktion i risikoen for CNS-metasatser eller død på 82% ved behandling med osimertinib sammenlignet med placebo. I diskussionen af studiet fremhæver Johan Vansteenkiste, fra universitetshospitalet KU Leuven i Belgien, dog, at data stadig er umodne, og at sygdomsfri overlevelse ikke nødvendigvis fører til længere samlet overlevelse. Se mere: LBA1 - Osimertinib adjuvant therapy in patients (pts) with resected EGFR mutated (EGFRm) NSCLC (ADAURA): Central nervous system (CNS) disease recurrence Seneste nyt fra ESMO 2020 [latest category="ESMO-2020" num="3]