Malariaprofylakse til barn med alvorlig anemi redder liv – men hva er den beste leveringsmetoden på landsbygda i Malawi?

Sarah Svege | Apr 2019 | Infeksjon/Vaksinasjon |

Sarah Svege
forskerlinjestudent, medisinstudent,
Universitetet i Bergen

Siri Lange
førsteamanuensis,
HEMIL-senteret ved Universitetet i
Bergen & Chr. Michelsens Institutt

Bjarne Robberstad
professor,
Senter for internasjonal helse,
Institutt for global helse
og samfunnsmedisin,
Universitetet i Bergen

I den nyeste malariarapporten fra Verdens helseorganisasjon (WHO) ble det estimert 216 millioner tilfeller og 445 000 dødsfall årlig som følge av malaria.1 Infeksjonssykdommen er et stort helseproblem i Afrika, hvor 91 % av dødsfallene ble registrert. Land sør for Sahara bærer den største sykdomsbyrden med høy prevalens av den livsfarlige parasitten plasmodium falciparum, som var ansvarlig for 99 % av malariatilfellene i denne regionen i 2016. De som er mest utsatt for alvorlig sykdom og død ved malariainfeksjon, er spedbarn, gravide og barn under 5 år som ikke har oppnådd tilstrekkelig grad av immunitet. I områder med høy forekomst av malaria er det mange barn som utvikler alvorlig anemi etter malariainfeksjon fordi parasitten har invadert og destruert de røde blodcellene. Standardbehandling på sykehus er blodtransfusjon og eventuelt en kort kur med antimalariamidler før barna blir utskrevet og sendt hjem. I de første tre månedene etter utskriving har barna fortsatt stor risiko for nye infeksjoner, tilbakefall av anemi og død.2,3 WHO anbefaler allerede forebyggende malariabehandling til barn i deres første leveår, kvinner i løpet av svangerskapet og barn under 5 år i perioder av året når risiko for smitte er størst.4-6 Men det tilbys fortsatt ingen rutinemessig oppfølging av barn med alvorlig anemi i den sårbare perioden etter utskriving fra sykehus. Malariaprofylakse til barn med alvorlig anemi Det har blitt foreslått at barn med alvorlig malaria-relatert anemi får en forebyggende malariabehandling i tre måneder etter utskriving fra sykehus. En slik behandling vil kunne hindre forlenget sykdom, tilbakefall av anemi, potensielle reinnleggelser og mortalitet. Forskningsgruppen vår har tidligere publisert funn fra en randomisert placebo-kontrollert klinisk studie med barn under 5 år i Malawi hvor behandlingen - omtalt som Post-discharge Malaria Chemoprevention (PMC) - ga 41 % reduksjon i malaria- og anemi-relaterte reinnleggelser og dødsfall sammenlignet med placebo.7 PMC kan altså gi...