Mulig «practice changing» ved metastatisk urotelialt karsinom

Best Practice Nordic | okt 2019 | ESMO 2019 |

I denne MEDtalken presenterer Enrique Grande resultatene fra IMvigor130-studien – den første studien av kombinert immunterapi og kjemoterapi for pasienter med uroteliale karsinomer.