Ny studie: Immunterapi og kjemoterapi i kombinasjon gir større overlevelse hos pasienter med metastatisk urotelialt karsinom

Best Practice Nordic | Okt 2019 | ESMO 2019 | Onkologi /hematologi |

En studie presentert under ESMO 2019 peker på at en kombinasjon av immunterapi og kjemoterapi øker progresjonsfri overlevelse hos pasienter med metastatisk urotelialt karsinom.  Under årets ESMO-kongress presenterte professor Enrique Grande fra MD Anderson Cancer Center, Madrid, resultater fra studien «IMvigor130: Efficacy and safety from a Phase III study of atezolizumab (atezo) as monotherapy or combined with platinum-based chemotherapy (PBC) vs placebo + PBC in previously untreated locally advanced or metastatic urothelial carcinoma (mUC)». På bakgrunn av disse er overlege Mads Agerbæk fra Klinisk Onkologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital begeistret:  – Dette er den største studien til nå om metastatisk urotelialt karsinom, uttalte Agerbæk.  Med en «follow-up» på 11,8 måneder viser studien at progresjonsfri overlevelse (PFS) hos pasientgruppen som både fikk atezolizumab og kjemoterapi var 8,2 måneder. Dette ble sammenlignet med kontrollgruppen, som kun fikk kjemoterapi, der PFS var 6,3 måneder (HR, 0,82 [95 % CI: 0,70 - 0,96] p = 0,007). Resultatene for total overlevelse er også lovende De foreløpige resultatene for total overlevelse for gruppen som fikk kombinasjonsbehandling, sammenlignet med gruppen som kun fikk kjemoterapi, er således positive, selv om de imidlertid ikke er statistisk signifikante ennå.  Enrique Grande påpeker at resultatene også kan gjøre en forskjell for PD-L1-positive pasienter: – Pasientene som var PD-L1-positive fikk lovende resultater i monoterapiarmen sammenlignet med kjemoterapiarmen. Hvis de er PD-L1-positive er det derfor opplagt at vi bør ha en diskusjon med pasientene våre om hvorvidt de kun skal ha atezolizumab, eller om de skal ha kombinasjonsbehandlingen, sier Grande.  Dansk overlege er positiv over resultatene Enrique Grande er ikke alene i sin begeistring for resultatene av kombinasjonsbehandlingen. Overlege Mads Agerbæk er enig: – Jeg synes det er superspennende data. Dette er de første dataene vi får fra en fase III-studie basert på en kombinasjon av det som er standarden vår – kjemoterapi...