Nye europeiske retningslinjer for endorektal ultralydskanning

Søren R. Rafaelsen | okt 2019 | Onkologi /hematologi |

Søren R. Rafaelsen
professor, overlege, dr.med.,
Røntgenavdelingen
Syddansk Universitetshospital,
Vejle

Rektalkreft er en hyppig sykdom i Danmark, med ca. 1750 nye tilfeller per år. Overlevelsen har de siste årene blitt forbedret, og femårsoverlevelsen er 66 % for menn og 69 % for kvinner. Behandlingen er hovedsakelig kirurgisk, og avhengig av lokalt tumorstadium. Stadiet kan bedømmes preoperativt med endoskopisk rektal ultralydskanning (ERUS).1 Analkreft er ikke like hyppig, med ca. 140 nye tilfeller i året. Femårsoverlevelsen er på 61 % for menn og 70 % for kvinner. Behandlingen er som regel strålebehandling, og ofte også kjemoterapi. Ultralyddiagnostikk er ikke-ioniserende og mindre kostbart enn CT, MR og PET-CT. Selv om MR har vunnet innpass i diagnostikken, har MR begrensninger, da enkelte pasienter har kontraindikasjoner. Enkelte pasienter kan også ha problemer med å ligge stille under MR-scanningen, hvilket kan gi opphav til forringet billedkvalitet ved MR på grunn av bevegelsesartefakter.  I løpet av de siste tiårene er ultralydteknikken videreutviklet med power Doppler, intravenøs kontrastforsterkning, strain- og shear wave-elastografi, samt forbedret hardware og software. Ultralydens plass i diagnostikken av sykdommer i endetarmen, sfinkter, anal- og perianal region, defineres i de nye retningslinjene. Guidelines kan finnes på Ultrasound International Opens hjemmeside.1  Undersøkelsesteknikk Pasienten undersøkes i venstre sideleie eller i gynekologisk leie etter forutgående endoskopi og rektal eksplorasjon. Undersøkelsen utføres med en rigid eller fleksibel rektal transduser. Transduserne er ofte på 5 til 15 MHz, og kan være 360 graders roterende, lineære eller vendt fremover. Vannfylt ballong kan benyttes for å få bedre kontakt, men uten for stor kompresjon av strukturene.2  Hvis opptaket lagres som et 3D-opptak, kan man senere konferere med en kollega om undersøkelsen. Til biopsi eller dreninnleggelse anvendes transdusere som er vendt fremover, eller endoskopisk ultralyd, som gir mulighet for å visualisere nålen under prosedyren. Nylig har det dukket opp nye teknikker med ERUS-elastografi – metoden er kjent fra lever-elastografi. Det finnes to metoder...