Kort om BestPractice Nordic

Best Practice Nordic forbedrer folkehelse og pasientbehandling gjennom faglig dialog mellom leger.

Dette oppnås gjennom fasilitering av legefaglig dialog, for eksempel gjennom MEDtalks fra internasjonale konferanser, konferansespesifikke events der leger deltar, utdannelsesvideoer tilpasset de ulike fagfeltene og faglige tester. I Norden gir BestPractice Nordic ut over 200 MEDtalks hvert år.

Hos BestPractice Nordic deler leger kunnskapen sin med kollegaer, og legger dermed grunnlaget for videre faglig dialog mellom leger i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Slik fremmes forståelse for — og klinisk implementering av — nye behandlingsmuligheter.

BestPractice Nordic ApS publiserer spesialiserte legefaglige magasiner, alle med selvstendige og lokalt forankrete redaksjoner i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Magasinene sendes kostnadsfritt til leger innenfor de spesifikke spesialiseringene.

Magasinene finansieres gjennom annonser, men annonsørene har ingen innflytelse på artiklene. Den enkelte skribent står inne for artikkelens faglige innhold og nivå. Alle artikler er skrevet av helsepersonell med spesialkunnskap innen hver enkelt spesialisering, noe som sikrer nærhet og faglig relevans. BestPractice Nordic ApS gir ut hvert år ut omtrent 125 magasiner i Norden.

Vi tar gjerne imot innspill, forslag til temaer og spørsmål knyttet til helsepersonells daglige arbeid. Har du forslag er du velkommen til å kontakte oss på ahk@bpno.no

Legene bak BestPractice Nordic

BestPractice Nordic gis ut i Danmark, Norge, Sverige og Finland innenfor forskjellige spesialiseringer. I Norge gis BestPractice Nordic ut innenfor følgende områder:

Gastroenterologi • Infeksjonsmedisin • Diabetes/Hjerte-karsykdommer • Revmatologi • Lungemedisin • Dermatologi • Onkologi/Hematologi/Urologi • Psykiatri/Nevrologi

Under finner du de legefaglige redaksjonene bak hver spesialisering i Norge.

BestPractice Nordic jobber for å forbedre folkehelse og pasientbehandling gjennom dialog og formidling av beste praksis mellom leger og helsepersonell.

BestPractice Nordic publiserer artikler og MEDtalks der leger deler fagkunnskap med kollegaer — kunnskap som er relevant for den daglige praksis. Artiklene er hovedsakelig skrevet av leger og annet helsepersonell.

For å få tilgang til alle artikler og MEDtalks må du registrere deg som bruker. Brukeropprettelsen er gratis, men det er påkrevet med helsefaglig utdannelse. Som bruker får du gratis adgang til artikler og MEDtalks fra Danmark, Norge, Sverige og Finland — innenfor forskjellige spesialiseringer.