Området hodepine i eksplosiv utvikling

Jess Olesen | Jun 2020 | Psykiatri / Neurologi |

Jess Olesen
Professor, MD, DMSc,
Dansk Hovedpinecenter,
Neurocentret Rigshospitalet,
Glostrup

Hodepinesykdommer migrene og spenningshodepine er så vanlig i befolkningen at bare 4% kan si at de aldri har hatt hodepine i livet. Det bør være en styrke for området, men er faktisk en svakhet. Det er slik at de aller fleste mennesker med hodepine har det lett eller har sjeldne migreneangrep. Dette er ikke et stort problem, og det er smittsomt i hele området. Derfor har disse sykdommene blitt møtt med likegyldighet eller latter, men selv om du bare ser på den hardest rammede delen av hodepinepasientene, snakker vi fortsatt om 3-5% av hele befolkningen. Det er ikke mange sykdommer som er så utbredt, og derfor er hodepinesykdommene også toppblant alle sykdommer når du ser på det som kalles "funksjonshemming" på engelsk, som som på dansk nesten kan oversettes som "funksjonshemming" eller "funksjonshemming". Fordommene rundt hodepineområdet har påvirket forskningsfinansieringen. Både på nasjonalt og i Danmark mottar området små forskningsmidler, men dette har ikke hindret området i å buldre fremover. I det følgende vil jeg gjerne nevne noen av de viktigste fremskrittene og håper at det vil overbevise leserne om den store fremgangen som er gjort på dette området. Moderne fremskritt innen hodepine begynte med den internasjonale hodepineklassifiseringen publisert i 1988, senere revidert i 2004 og 2018. Alle sykdommene ble arrangert i hierarkier og eksplisitte diagnostiske kriterier (det som ble kalt definisjoner i gamle dager) ble utviklet som veiledet diagnosen av alle hodepinesykdommer. Rundt samme tid ble det klart at migrene bør deles inn i migrene med aura og migrene uten aura. Auraen er synsforstyrrelser, sensoriske lidelser eller taleforstyrrelser som går forut for migreneangrepet. I motsetning til hva mange leger har trodd, er migrene med aura en mindre del av hele migrenespekteret, og det er pasienter med migrene uten aura som har de hyppigste og vanskeligste anfallene. Et stort fremskritt var...