Pasientrapporterte resultater (PRO) – kvalitetssikringsverktøy

Bobby (Robert) Zachariae | Mai 2020 | Revmatologi |

Bobby (Robert) Zachariae
Professor, dr.med.,
Kræftafdelingen,
Aarhus Universitetshospital

Smerte, fysisk funksjon eller negative mentale symptomer oppleves ofte av kreftpasienter, og disse erfaringene har vært gjenstand for helsevitenskapelig forskning i flere tiår. Det er imidlertid først de siste årene at bruke resultatene av denne forskningen for kvalitetssikring i helsevesenet under ”pasientrapporterte resultater” (PRO). Pro har dermed vist at det kan forbedre kreftbehandling, og det er en forutsetning for profesjonelle pasientsentrert behandling. Oppfatningen av pasientenes erfaring med ulike helserelaterte fenomener, som smerte, fysisk funksjon eller negative psykiske helsesymptomer, har blitt brukt i helsevitenskapelig forskning i flere tiår. Likevel er det først de siste årene at slike kvalitetssikringsmål for helsevesenet systematisk er utviklet, brukt og anbefalt under navnet "pasientrapporterte resultater" (PRO). Ifølge Food and Drug Administration (FDA) er PRO en definert som "enhver rapportering av pasientens helsetilstand som stammer direkte fra pasienten uten at pasientens respons tolkes av en kliniker eller annen person".1 Det er flere potensielle fordeler ved systematisk bruk av godt valset PRO i kreftbehandling: • For det første vil det være i stand til å fange opp betydningen av sykdom og behandling for hele personen, hvor utvalgte kliniske biomarkører er utilstrekkelige. • For det andre har pasientene forskjellige preferanser og reagerer annerledes på sykdom og behandling, og PRO gjør det derfor mulig for pasienten å kommunisere mer nøyaktig om hvordan de føler seg, noe som gjør det lettere å identifisere hva som er viktigst for pasienten. For eksempel, når det gjelder sene etter kreftbehandling, trett- het kan være den viktigste utfordringen for en pasient, mens for en annen kan det være problemer med å huske og konsentrere seg. • For det tredje har det vist seg der at onkologer og sykepleiere ofte er uenige om hvilke symptomer og bivirkninger som er mest tung for pasientene, og at begge disiplinene veier disse annerledes enn pasientene selv.2 Hvis vi skal...