Perifer arteriesykdom i 2020 – utredning og behandling

Lærke Urbak | Mar 2020 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Lærke Urbak
assistentlege,
Karkirurgisk Klinikk,
Rigshospitalet, København

Nikolaj Eldrup
overlege, ph.d.,
Karkirurgisk Klinikk,
Rigshospitalet, København

Perifer arteriell sykdom manifesterer seg i mange stadier. Til å begynne med kommer det typisk funksjonsutløste smerter ved gange (claudicatio intermittens). Det kan senere komme kritisk iskemi med symptomer i form av hvilesmerter (med behov for å ha benet eller benene hengende ut fra sengekanten om natten), samt iskemiske sår. I siste stadie forekommer regulær gangren. Færre enn 5 % av pasientene med claudicatio intermittens mister en ekstremitet innenfor fem år med optimal optimal medisinsk behandling,1 mens opptil 70 % av pasientene med gangren vil miste en ekstremitet, til tross for revaskularisering og beste medisinske behandling, i løpet av bare fire år.2 Tegn på perifer aterosklerose med nedsatt ankeltrykk i form av ankel-arm-indeks (ABI) under 0,9 eller over 1,4 er nå også en akseptert sykdomsmarkør, da dette er tett assosiert med økt risiko for kardiovaskulær sykdom og død.3  Perifer arteriell sykdom er den aterosklerotiske tilstanden som manifesterer seg senest i livet, og når den først forekommer er det ofte samtidig aterosklerose i hjertet eller i hjernen, uavhengig av pasientens alder.4 Så til tross for at pasienten henvender seg med plager fra underekstremitetene, så er det alltid behov for aterosklerotisk forebyggende behandling. Den medisinske anti-aterosklerotiske behandlingen initieres primært for å stoppe utviklingen, og for å stabilisere aterosklerotisk plakk (kolesterolsenkende og antihypertensiv behandling), samt forebygge trombose (antitrombotika). Lavt stoffskifte og diabetes kan, med dysregulerende metabolismer, være med på å øke den generelle inflammasjonen i kroppen, hvilken kan medføre endotel dysfunksjon og plakk-utvikling. Derfor er det viktig å screene for disse tilstandene og behandle dem hvis de forekommer. Nedsatt ankeltrykk – uten symptomer Nedsatt ankeltrykk (det vil si ankel-arm-indeks ((ABI)) <0,9) er i flere populasjonsstudier vist å være tett assosiert med økt risiko for kardiovaskulære katastrofer og død, med en hazard ratio på opptil 4 i forhold til normalt ankeltrykk.5 Det foreligger to randomiserte studier...