PIONeeR-studiet bringer os tættere på forståelsen af resistens mod PD-1/L1 inhibitorer

Best Practice Nordic | Sep 2020 | ESMO 2020 |

Over 400 biomarkører er blevet undersøgt i PIONeeR-studiet for prædiktiv værdi i avanceret NSCLC behandlet med PD-1/L1-inhibitorer. De præliminære data, der blev vist på ESMO, er således et vigtigt skridt mod at forstå resistens mod PD-L1-checkpoint inhibitorer. Se mere LBA53 - Precision Immuno-Oncology for advanced Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) patients (pts) treated with PD1/L1 immune checkpoint inhibitors (ICIs): a first analysis of the PIONeeR Study Hør Roy Herbst perspektivere på de 3 late breaking abstracts Seneste nyt fra ESMO 2020 [latest category="ESMO-2020" num="3]