Pneumokokkvaksinering av eldre

Jacob Dag Berild | Jun 2020 | Fastleger | Infektionsmedicin |

Jacob Dag Berild
lege,
avdeling for smittevern og vaksine,
Folkehelseinstituttet

Didrik Frimann Vestrheim
overlege, phd,
avdeling for smittevern og vaksine,
Folkehelseinstituttet

Brita Askeland Winje
seniorforsker, phd,
avdeling for smittevern og vaksine,
Folkehelseinstituttet

Streptococcus pneumoniae (pneumokokkbakterien) er en hyppig årsak til infeksjoner hos eldre. Det finnes to forskjellige vaksiner som beskytter mot pneumokokksykdom: PKV13 og PPV23. En ny systematisk litteraturgjennomgang viser at begge vaksinene beskytter mot pneumoni og IPD hos eldre. Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer ≥ 65 år vaksineres med PPV23. For de med særlig høy risiko for pneumokokksykdom anbefales både PKV13 og PPV23. Streptococcus pneumoniae (pneumokokkbakterien) er en hyppig årsak til infeksjoner hos eldre. Den mest alvorlige formen er invasiv pneumokokksykdom (IPD), hvor bakterien finnes i blod, spinalvæske eller i annet sterilt prøvemateriale. Den er også en hyppig årsak til pneumoni, og mildere sykdom som sinusitt og otitis media. Pneumokokokker er en del av normalfloraen i nese og svelg, spesielt hos barn, som utgjør et viktig smittereservoir. Bakterien deles inn i over 90 serotyper på bakgrunn av ulikheter i polysakkaridkapselen som omgir bakterien. Noen av serotypene er hyppigere årsak til sykdom enn andre. Forekomsten av ulike pneumokokkserotyper varierer over tid, med geografi og i ulike aldersgrupper. Tilgjengelige pneumokokkvaksiner i Norge To ulike vaksiner er tilgjengelig for å forebygge pneumokokksykdom hos voksne: en 23-valent polysakkarid vaksine (PPV23, Pneumovax,MSD) og en 13-valent konjugat vaksine (PKV13, Prevenar 13, Pfizer). De to vaksinene stimulerer immunforsvaret via ulike mekanismer. Konjugatvaksinen har den fordelen at den induserer slimhinneimmunitet i nese og svelg, og er immunogen hos barn under 2 år. Polysakkaridvaksinen har ikke disse egenskapene. På den andre siden inneholder PPV23 antigen mot 23 serotyper, mens PKV13 kun inneholder antigen mot 13 serotyper. Alle serotypene i PKV13, bortsett fra en, inngår i PPV23. Pneumokokkonjugatvaksine ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet i Norge i 2006. En syv-valent vaksine ble brukt frem til 2011, og senere har PKV13 vært brukt. Etter introduksjon av vaksinen har forekomsten av IPD forårsaket av serotypene vaksinen beskytter mot falt i alle aldersgrupper.1 Lignende effekt er sett i mange...