Pressemelding

BestPractice Nordic ruster opp digital forretningsutvikling og markedsføring

september 2019

Vårt oppdrag er å forbedre folkehelsen og pasientbehandlingen gjennom dialog og formidling av ny kunnskap mellom leger og helsepersonell. Vi opplever et stort behov for dialog og formidling, og mer enn 18 000 leger og annet helsepersonell i hele norden får allerede hver måned et nasjonalt, faglig forankret perspektiv på nye måter å stille diagnoser, behandlingsmetoder og nasjonale retningslinjer.

– Det er viktig for oss at tilgangen til ny kunnskap for leger og helsepersonell er enkel, friksjonsfri og så mye på brukerens premisser som mulig. Da formidling av helsefaglig kunnskap i stadig høyere grad foregår digitalt, er utviklingen av digitale kanaler et kjerneelement i den fortsatte vekstrategien. Derfor utvider vi eierkretsen med Charlotte Fagernæs Knudtzen, som får ansvaret for digital forretningsutvikling og markedsføring, forklarer CEO Peter Bøgkjær.

Charlotte har sterk kompetanse innen brand management og digital forretningsutvikling, og har blant annet jobbet for byråene Sigma, Advice A/S og Brandloop. Hun er dessuten ekstern lektor på Copenhagen Business School, der hun også har vært medforfatter på flere internasjonale utgivelser om merkevarebygging. Charlotte har også erfaring med helsefaglig formidling fra blant annet Nyt Hospital Nordsjælland og Coloplast. Les mer om Charlottes profil her.

– Jeg ser veldig frem til å jobbe med å utvikle BestPractice Nordics kommunikasjonsplattformer. Det handler om å gi enkel tilgang til den nyeste kunnskapen om diagnostiserings- og behandlingsmuligheter i en travel hverdag. Det fordrer helt nye måter å arbeide med helsefaglig innhold på, sier Charlotte Fagernæs Knudtzen.

Charlotte Fagernæs Knudtzen tiltrådte stillingen og inngikk i eierkretsen 3. september 2019.

De fire partnere i BestPractice Nordic. Fra venstre: Lars Christensen, Jan Andreasen, Charlotte Knudtzen og Peter Bøgkjær.

BestPractice Nordic formidler ny legefaglig kunnskap og støtter legefaglig dialog innenfor en rekke forskjellige legefaglige spesialiseringer i hele Norden. BestPractice Nordic har i dag 15 medarbeidere i Danmark, Norge, Sverige og Finland, og utgir årlig omtrent 125 magasiner og 300-400 MEDtalks (legefaglige videoer). I siste regnskapsår omsatte BestPractice Nordic for 20 millioner DKK.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Peter Bøgkjær, CEO & Partner, mobil (+45) 2045 7262

Jan Andreasen, Chief Editor, MD & Partner, mobil (+45) 5151 8831


BestPractice Nordic styrker sin posisjon på det nordiske markedet

november 2018

BestPractice Nordic har for å styrke sin posisjon som formidler av legefaglig kommunikasjon og kunnskap samt for å sikre en fortsatt positiv og ekspansiv utvikling valgt å styrke sin ledelsesmessige kompetanse og erfaring. Det skjer ved ansettelsen av Peter Bøgkjær som CEO og partner i BestPractice Nordic. Peter har i sin karriere hatt stillinger som leder og CEO av såvel mindre som mellomstore virksomheter, og hans kompetanse og erfaring ligger hovedsakelig innenfor ledelse og forretningsutvikling. Se mer om Peters profil her.

Ut over den daglige ledelse vil Peters hovedoppgave i første omgang være å styrke og konsolidere BestPractice Nordic’ posisjon på det nordiske markedet. BestPractice Nordic vil også ha fokus på utviklingen av nye produkter og tjenester, herunder digitale plattformer og andre kommunikasjonskanaler og medier.

I den forbindelse har Morten Søndberg valgt å trekke seg som medlem av ledelsen for å fokusere på sin egen virksomhet. Dette skjer med virkning fra 1. november 2018.

Peter Bøgkjær tiltrer sin stilling og inngår i eierskapet med virkning fra 1. desember 2018.

De to grunnleggerne og eierne Jan Andreasen og Lars Christensen uttaler: ”Vi ønsker med disse tiltag at styrke BestPractice’s position som en multimedie virksomhed. Vi kommer til at lancere en række nye initiativer, produkter og services, både analogt og digitalt, rettet mod såvel praktiserende læger, specialister og øvrige sundhedsfaglige personer, samt mod patientgrupper og andre interessenter indenfor sundhedsvæsenet i hele Norden. Derfor vælger vi at ændre navn fra 1. december 2018 til BestPractice Nordic.”

BestPractice formidler ny legefaglig kunnskap og støtter legefaglig dialog innenfor en rekke forskjellige spesialområder i hele Norden. BestPractice har i dag 15 medarbeidere i Danmark, Norge, Sverige og Finland og gir ut omkring 125 magasiner og 300-400 MEDtalks (legefaglige videoer) årlig. BestPractice omsatte siste regnskapsår for 20 millioner DKK.

For ytterligere informasjon kontakt:

Jan Andreasen, Chief Editor, MD & Partner, mobil 5151 8831

Peter Bøgkjær, CEO & Partner (fra 1.12.2018), mobil 2045 7262