Prevensjon til kvinner i over 40 år

Mette Haase Moen | Jun 2020 | Fastleger |

Mette Haase Moen
spesialist i fødselshjelp
og kvinnesykdommer,
professor emerita,
NTNU, Trondheim

Kvinner har behov for prevensjon i størsteparten av deres fertile liv - i gjennomsnitt 30-35 år. Valg av prevensjonsmetode varierer, unge kvinner oppfordres til å bruke intrauterin prevensjon eller prevensjonsstav som gir høy grad av sikkerhet fordi brukerfeil elimineres. P-pillen er imidlertid den foretrukne metoden hos de unge. Selv om fertiliteten reduseres i løpet av 40 årene, anbefales prevensjon frem til ett år etter menopausen. Hvis en frisk og ikke røykende kvinne er fornøyd med sitt prevensjonsmiddel, er det ikke grunn til å forandre det bare fordi hun blir eldre. P-pille kan ha langvarig virkning ved å redusere risiko for kreft i endometrium, ovarier og tykktarm, mens risiko for brystkreft kan økes. Ved oppstart av prevensjon i høy alder anbefales gestagen prevensjon, spesielt hormonspiralen som kan ha tilleggseffekt som behandling eller forebygging av blødningsforstyrrelser. Kvinner vil ha behov for prevensjon i størsteparten av deres fertile liv. Det vil medføre i gjennomsnitt 30-35 år med prevensjon. Valg av prevensjonsmetode varierer i de ulike faser av kvinnens liv.1 Unge kvinner oppfordres til å bruke ”langtidsprevensjon” i form av intrauterin prevensjon eller prevensjonsstav som gir høy grad av sikkerhet fordi brukerfeil elimineres. Likevel er p-pillen den foretrukne metoden hos de unge. Under amming og mellom graviditeter er oralt gestagen ofte aktuell prevensjonsmetode. Med økende alder inntrer et skifte fra p-piller til gestagen-spiral. Den modne kvinnes behov Ved starten på 40 årene har de fleste kvinner avsluttet deres barnefødsler og ønsker en sikker og hensiktsmessig prevensjon frem til menopausen. Hvis kvinnen allerede har en velfungerende prevensjonsmetode, er det ingen grunn til endring bare fordi hun blir eldre. Høy alder er i seg selv ikke kontraindikasjon mot noen typer av prevensjon.2,3 Med økende alder er det imidlertid risiko for at kvinnen kan ha pådradd seg gynekologiske eller andre somatiske sykdommer som det må tas hensyn...