Roux-en-Y gastrisk bypass eller sleeve-gastrektomi for pasienter med diabetes type 2

Heidi Borgeraas | Okt 2020 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Heidi Borgeraas
Seniorforsker, PhD,
Senter for sykelig
overvekt i Helse Sør-Øst,
Sykehuset i Vestfold

Jøran Hjelmesæth
Senterleder, dr.med.,
Senter for sykelig
overvekt i Helse Sør-Øst,
Sykehuset i Vestfold

I 2016 gjennomgikk mer enn 100 000 pasienter med diabetes bariatrisk kirurgi, i hovedsak Roux-en-Y gastrisk bypass (RYGB) og sleeve-gastrektomi. Vi har skrevet en oversiktsartikkel over studier som har sammenliknet effekten av RYGB og sleeve-gastrektomi på remisjon av diabetes type 2 hos voksne. Forekomsten av diabetes type 2 øker i takt med at verdens befolkning blir tyngre. I tidsrommet 1980-2014 har det globalt vært en firedobling (fra 108 til 422 millioner) i antall voksne personer med diabetes type 2.1 Flere randomiserte kontrollerte studier og kohortstudier har vist at pasienter med fedme og diabetes type 2 oppnår bedre blodsukkerregulering etter bariatrisk kirurgi sammenliknet med livsstilsbehandling.2-7 Bariatrisk kirurgi Den amerikanske diabetesorganisasjonen (ADA) anbefaler bariatrisk kirurgi som et behandlingsalternativ for diabetes type 2 for personer med BMI ≥ 40 kg/m2 (BMI ≥ 37,5 kg/m2 for amerikanske asiater), uavhengig av blodsukkernivå og kompleksitet av blodsukkersenkende behandling, og også hos voksne med BMI 35,0-39,9 kg/m2 (32,5-37,4 kg/m2 for amerikanske asiater) og hyperglykemi som ikke lar seg tilstrekkelig kontrollere til tross for optimal livsstils- og medikamentell behandling.8 I 2016 gjennomgikk mer enn 100 000 pasienter med diabetes bariatrisk kirurgi, og da i hovedsak Roux-en-Y gastrisk bypass (RYGB) og sleeve-gastrektomi.9,10 Den bedrede blodsukkerkontrollen etter bariatrisk kirurgi oppstår som et naturlig resultat av vekttap, men de kirurgiske metodene i seg selv ser også ut til å ha en gunstig effekt.11 Årsaken er uklar, men mulige forklaringer kan ligge i de strukturelle endringene i mage-tarmkanalen,12-15 økning av GLP-1 og endringer i pankreatiske hormoner16 eller tarmbakterier.17 Det er i dag ingen konsensus for hvilken bariatrisk operasjonsmetode som er å foretrekke for pasienter med fedme og diabetes type 2. Vi har derfor skrevet en systematisk oversiktsartikkel over randomiserte kontrollerte studier som har sammenliknet effekten av RYGB og sleeve-gastrektomi på remisjon av diabetes type 2 hos voksne (≥ 18 år) personer kvalifiserte for bariatrisk kirurgi. Metode Databasene MEDLINE, EMBASE, the Cochrane...