SABCS 2019: Et av de mest lovende medikamentene mot brystkreft

Best Practice Nordic | des 2019 | Onkologi /hematologi |

Henrik Lindman, leder for brystkreftavdelingen og professor i onkologi, Uppsala universitet, forteller i denne MEDtalken om sin vurdering av – og forventninger til – nye og kommende behandlingsalternativer for pasienter med HER2-positiv brystkreft.