Sammensatt treningsprogram for pasienter med fibromyalgi

Therese Kristine Dalsbø | Sep 2019 | Revmatologi |

Therese Kristine Dalsbø
seniorrådgiver,
Folkehelseinstituttets område
for helsetjenester

Fibromyalgi er et smertesyndrom.1 Pasienter kan oppleve langvarige utbredte smerter som kommer og går, og smertene kan kjennes i ulike deler av kroppen. I tillegg opptrer ofte en rekke andre symptomer som stivhet, utmattelse, søvnproblemer eller konsentrasjonsvansker. Symptomene kan variere i intensitet og forverres av stress.  Forekomsten av fibromyalgi er anslått til å være under 5 % av befolkningen. Av de som får fibromyalgi er anslagsvis ni av ti kvinner. De fleste som får diagnostisert fibromyalgi er mellom 40 og 60 år.  Pasientinformasjon er tilgjengelig på Helsenorge.no, men det er ingen tilgjengelige nasjonale samvalgsverktøy.2 Vi vet lite om årsaken til fibromyalgi. Det finnes ingen spesifikk kur mot fibromyalgi. Behandling er i hovedsak rettet inn mot symptomer. Fysisk trening Fysisk trening er fysisk aktivitet som er målrettet, planlagt, strukturert og regelmessig. Målet er å forbedre eller opprettholde fysisk funksjon og helse. Regelmessig trening er en viktig faktor i å motvirke tap av muskler og benmasse, og bidrar til bedre funksjon.  Fra andre systematiske oversikter av Bidonde og medarbeidere vet vi allerede at utholdenhetstrening trolig gir bedre helserelatert livskvalitet, muligens mindre smerter og stivhet, og bedre fysisk funksjon for pasienter med fibromyalgi. Treningsformen har imidlertid liten eller ingen innvirkning på utmattelse.3 Andre treningsprogrammer som har vist positive resultater er aerobic, vanngymnastikk og styrketrening.4-6 For vibrasjonstrening er resultatene mer usikre.7  Mer om den systematiske oversikten I systematiske oversikter søker man etter og oppsummerer studier som svarer på et konkret og forhåndsbestemt forskningsspørsmål. Studiene blir funnet, vurdert og oppsummert ved å bruke en systematisk og etterprøvbar fremgangsmåte.  I en systematisk oversikt utført av Bidonde og medarbeidere i 2019 var formålet å samle forskning om effekten av sammensatte treningsprogrammer på pasienter med fibromyalgi. Det dreier seg om tre hovedformer for trening: utholdenhetstrening, styrketrening og bevegelighetstrening. Tiltakene ble sammenlignet med pasientgrupper som ikke trente, som sto...