Småkarsykdom i cerebrum

Kristina Dupont Hougaard | Mar 2020 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Kristina Dupont Hougaard
avdelingslege, ph.d.,
Nevrologisk avdeling,
Aarhus Universitetshospital

En fjerdedel av alle iskemiske slag skyldes småkarsykdom, som også er den mest allminnelige årsaken til flere demensformer, spesielt vaskulær demens. Det er en kompleks sykdom som selv ikke i dag er fullstendig beskrevet. Derfor er det viktig at pasienter med småkarsykdom får intensiv behandling som også kan forebygge mot komplikasjoner. Småkarsykdom antas å være skyld i ca. 25 % av alle iskemiske slag, og en stor del av alle hemoragiske slag. Dessuten er dette den vanligste grunnen til vaskulær demens, og en hyppig medspiller i blandede former for demens.1 Utover at man i dag vet at småkarsykdom er en stor risikofaktor for iskemiske slag og demens, er den underliggende patogenesen dårlig belyst. Småkarsykdom har flere forskjellige manifestasjoner og uttrykksformer. Den dekker blant annet sjeldne familiære og mer vanlige sporadiske former for patologi. For eksempel har cerebral amyloid angiopati med mikroblødninger og overfladisk siderose (som en av de sjeldne formene) en helt annen patologi enn mer vanlig, ikke-hemoragisk småkarsykdom.1 Den ikke-hemoragiske varianten er sykdom i hjernens småkar. Den rammer sidegrenene til de store arteriene på hjernens underside (de dype perforantarteriene) og endegrener fra  mellomstore arterier på hjernens overflate (overfladiske perforantarterier), samt arterioler, kapillarer og kanskje også venoler. Det er snakk om endearterier, hvilket betyr at de forsyner små områder av hjernen som er uten kollateral blodforsyning. De dype perforantene forsyner basalgangliene, thalamus, capsula interna og hjernestammen. De overfladiske perforantarteriene forsyner hjernens hvite substans  subkortikalt og periventrikulært. Typiske småkarsforandringer er lakunære infarkter og forandringer i hjernens hvite substans, såkalte «white matter (WM) lesions».2Disse forandringene kan ses på scanninger av hjernen. Lesjonene kan være uten kliniske manifestasjoner, og oppdages bare når det av andre årsaker foretas scanninger av hjernen. De kliniske manifestasjonene ved småkarsykdom viser seg for eksempel ved akutt slag (lakunære infarkter eller hjerneblødning), hvor klinikken er avhengig av det berørte...