Solkrembruk og melanomrisiko – en systematisk gjennomgang og metaanalyse

Corina S. Rueegg | Mar 2019 | Dermatologi |

Corina S. Rueegg
ph.d.,
Oslo senter for biostatistikk
og epidemiologi,
Oslo universitetssykehus

Jo S Stenehjem
ph.d., epidemiolog, postdoktor,
Forskningsavdelingen,
Institutt for populasjons-basert
kreftforskning, Kreftregisteret

Elisabete Weiderpass
direktør,
International Agency for
Research on Cancer,
Lyon, Frankrike

Adele C. Green
seniorforsker/professor,
QIMR Berghofer Medical
Research Institute, Brisbane,
Australia / University of Manchester,
England

Marit B. Veierød
professor,
Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi,
Avdeling for biostatistikk,
Institutt for medisinske basalfag,
Universitetet i Oslo

Forekomsten av kutant melanom har økt i mange land, og i Norge økte forekomsten med 20 % i perioden 2013-2017 sammenlignet med perioden 2008-2012. I 2017 fikk 2222 nordmenn melanom, og 181 menn og 125 kvinner døde av sykdommen.1 Det er anslått at over 90 % av melanomtilfellene i Norge kan tilskrives UV-eksponering.2  Solkrem er en populær form for solbeskyttelse og et viktig tillegg til klær, hatt, solbriller og skygge.3 Det er imidlertid slik at effekten av solkrem for å forebygge hudkreft ikke er avklart. Det finnes bare en randomisert kontrollert studie av solkrem og melanomrisiko, og den er fra Australia, et land med en høyt motivert befolkning og et subtropisk klima.4  Observasjonelle studier av solkrembruk har vist blandede resultater, og noen studier fant at bruk av solkrem økte risikoen for føflekkreft. Norske studier finner ikke lavere forekomst av solbrenthet når solkrembruken øker.5 De finner samtidig at solkrembrukere rapporterer mer solbrenthet, sydenturer og solariebruk enn de som ikke bruker solkrem.6  Dette medfører at en kan finne lavere risiko for melanom blant de som ikke bruker solkrem enn blant solkrembrukerne.7 Manglende informasjon om andre variabler som kan påvirke sammenhengen mellom solkrembruk og melanomrisiko er også et problem i noen av de observasjonelle studiene.  Formål Formålene med denne studien var å: • Foreta en systematisk kunnskapsoppsummering av solkrembruk og melanomrisiko (hos mennesker). • Estimere effekten av bruk vs. ikke-bruk av solkrem på melanomrisiko. • Estimere effekten av ulike nivå og mønstre av solkrembruk på melanomrisiko. • Identifisere kilder til feil i studiene og heterogenitet mellom studiene. Metode Vi gjennomførte systematiske forhåndsdefinerte søk i databasene PubMed, Embase og Cochrane etter originalartikler publisert til og med februar 2018. Vi inkluderte økologiske studier, kasus-kontrollstudier, kohortstudier og randomiserte kontrollerte studier. På forhånd hadde vi utarbeidet og registrert en detaljert studieprotokoll (PROSPERO ID: CRD420170639808 ), og vi...