Skip to Content
Velkommen til Apoteket

Apoteket • Nye kliniske perspektiver, studiedata og behandlings-muligheter

Forekomsten av angst, depresjon og bruk av alkohol og hypnotika varierer i ulike insomni subtyper

  • / Bjørn Bjorvatn / Ingrid Bjorøy / Ståle Pallesen / Vilde A. Jørgensen

Har du en ide til en artikkel?

Send et forslag til redaksjonen

Send mail til redaksjonen

BestPractice Nordic • Nr. 1 • 2020

Diabetes type 1/2
Hjerneslag
Osteoporose
Få tilgang
Back to top