Skip to Content
Velkommen til Apoteket

Apoteket • Nye kliniske perspektiver, studiedata og behandlings-muligheter

Forekomsten av angst, depresjon og bruk av alkohol og hypnotika varierer i ulike insomni subtyper

  • / Ingrid Bjorøy / Bjørn Bjorvatn / Ståle Pallesen / Vilde A. Jørgensen

Har du en ide til en artikkel?

Send et forslag til redaksjonen

Send mail til redaksjonen

BestPractice Nordic • Nr. 1 • 2020

  • Diabetes type 1/2
  • Hjerneslag
  • Osteoporose
Få tilgang
Back to top