Skip to Content
Velkommen til Psykiatri

Psykiatri • Nye kliniske perspektiver, studiedata og behandlings-muligheter

Infekjon / Psykiatri • NR. 1 • 2020

COVID-19 treatment
Hepatitt E
Autisme og søvnproblemer
Få tilgang

Redaksjon

Ole A. Andreassen

Overlege, professor, veileder, NORMENT, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Lars Tanum

Seksjonssjef, dr.med., Avdeling for forskning og utvikling (FOU), Psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus

Maj-Britt Rocio Posserud

Lege, postdok, ph.d., Klinikk psykisk helsevern for barn og unge, Haukeland universitetssykehus

Har du en ide til en artikkel?

Send et forslag til redaksjonen

Send mail til redaksjonen
Back to top