T-follikulære hjelpeceller (Tfh) og antistoffproduksjon etter vaksinasjon med levende svekket influensavaksine

Karl A. Brokstad | des 2019 | Infektionsmedicin |

Karl A. Brokstad
dr.scient., seniorforsker,
Broegelmanns Forskningslaboratorium,
Klinisk institutt 2,
Det medisinske fakultet,
Universitetet i Bergen

Håkon Amdam
forskerlinjestudent medisin,
Influensasenteret,
Klinisk institutt 2,
Det medisinske fakultet,
Universitetet i Bergen

Rebecca J. Cox
professor,
Klinisk institutt 2,
Universitetet i Bergen,
leder, Influensasenteret,
Haukeland Universitetssjukehus

Immunsystemet er kroppens mest avanserte organ. Det må det også være for å kunne håndtere millioner av fremmedstoffer som vi blir eksponert for hver dag –gjennom mat og drikke, luften vi puster inn og gjenstander som vi kommer i berøring med.  De fleste infeksjoner entrer kroppen gjennom øvre luftveier (munn/nese), som er beskyttet av et tynt slimhinnelag. Her virker både det medfødte/innate og det ervervede/adaptive immunsystemet. En sentral oppgave for de lokale lymfeorganene er å bygge opp en god adaptiv immunitet mot smittestoff.  Vi har en del lokale lymfeknuter i området nese-munn-hals, men vi har også større lymfoid vev, som tonsillene. Tonsillene er organisert i en ring rundt inngangen til luft- (trachea) og spiserøret (oesophagus), og har fått navn etter plassering (figur 1). Ringen har fått navnet Waldeyers ring og består av svelgmandelen, to øretubetonsiller, to ganemandler og tungetonsillen. Tonsiller og T-follikulære hjelpeceller Tonsillene er en møteplass for celler fra den innate og den adaptive delen av immunsystemet. Tonsillene har en viktig funksjon som vev (figur 2). Her foregår aktivering og modulering av immunreaksjoner, men med et primært fokus på den adaptive delen av immunsystemet.  Vi har fått en interesse for en celletype som kalles T-follikulære hjelpeceller (alt. B-follikulære T-hjelpeceller) (Tfh) (figur 3). Dette er en undergruppe av T-hjelpecellene, (CD4+) som er forholdsvis nye i vitenskapelig sammenheng. De ble første gang beskrevet i 2004.1  Dette er en cellegruppe som hovedsakelig er å finne i follikulære germinale sentre i lymfatisk vev. Vi har også en undergruppe av disse cellene som kalles T-ekstra follikulære hjelpeceller (Tefh) (CXCR5-) som har en liknende funksjon, men som opererer utenfor folliklene. Det er en vanlig antagelse at T-hjelpeceller (CD4+ lymfocytter) påvirker (aktiverer/hemmer) andre celler ved å produsere og skille ut cytokiner. Dette kan fungere lokalt på infeksjonsstedet (trauma), men vil fungere dårlig i et lymfoid organ...